بررسی تغییرات زمانی برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه پسیخان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 373

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASECONF01_147

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

فسفر، نیتروژن و مواد آلی از جمله عناصر مهم در خاک و ضروری برای رشد گیاه میباشد و همچنین از عوامل مهم در آلودگی آب رودخانهها و مغذی شدن منابع آب بهشمار میآید. بنابراین آگاهی از میزان تغییرات و نحوه انتقال عناصر غذایی توسط آبهای سطحی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در این پژوهش بهمنظور بررسی برخی از پارامترهای کیفی در نمونه های آب رودخانه پسیخان، به عنوان پرآبترین رود ورودی به تالاب انزلی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه برداری از آب رودخانه پسیخان بهطور ماهانه در طول یکسال انجام گردید و همچنین در رخدادهای سیلابی نیز به فواصل زمانی هر دو ساعت یکبار در طول روز بهوسیله بطری دو لیتری و با روش انتگراسیون عمقی انجام شد. در آزمایشگاه مقدار هدایتالکتریکی، pH ، مواد جامد محلول ، فسفر کل و نیتروژن کل نمونه ها اندازهگیری شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که تلفات عناصر غذایی ارتباط زمانی و مکانی پیچیدهای با رواناب دارد و عواملی همچون شدت رواناب، دفعات وقوع، رخدادهای فصلی، شدت و مدت بارندگی، مدیریت اراضی و فعالیتها و دخالتهای انسانی بر روی خروج آنها از اراضی تاثیر میگذارد. بالاترین میزان هدررفت نیتروژن کل در فصل زمستان میباشد، ولی در مورد فسفر بیشترین هدررفت در فصل پاییز رخ داد و به طور کلی بیشترین مقدار هدررفت مواد غذایی و مواد آلی خاک در طی وقایع سیلابی و از طریق فرسایش خاک صورت میگیرد

نویسندگان

مهرنوش جودی

کارشناس ارشد علوم خاک فیزیک و حفاظت خاک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اقبالی، پ.، م. محمودیان و ف. معطر .1389. بررسی عناصر ...
 • حیدری زاد، م و ح. محمدزاده .1391. مطالعه مکانی و ...
 • زارع کاریزی، آ.ا، سعدالدین و و، شیخ. 1391. بررسی روند ...
 • شرکت مهندسین مشاور کمند آب، پروژه احداث تله رسوبگیر رودخانه ...
 • صباحی، خ.، م، فیضی، _ ویسی، و ک، سادات. 1389. ...
 • لطیفی، و. ح، اسدی و ع، موسوی. 1390. بررسی روند ...
 • مدینیا، م.، م. منوری و ع. کرباسی. 1393. بررسی کیفیت ...
 • وصالی ناصح، م.، ع. کرباسی و ف. غضبان .1390. تحلیل ...
 • Adeymo, O.K., O.A. Adedokun., K. Yusuf.2008 Seasonal Changes in Phys ...
 • Carbonaro, R.F. 2007. Effect of urban runoff on seasonal and ...
 • Dorioz, J.M., A. Pilleboue and A. Fehri. 1994. Phosphorus dynamics ...
 • Forstner, U and W. Salomons. 1980. _ _ _ _ ...
 • Hamill, K. 2006. Snapshot of Lake Water Quality in Newzealan. ...
 • Jang, C.S. L, Chanjs, and C.W, Liu. 2011. Characterizing Hydrochemical ...
 • McDowell, R.W., A.N. Sharpley., L.M Condron., P.M. Haygrath and P.C. ...
 • Moore, R.D., G. Richards and A. Story. 2008. Eletrical Conductivity ...
 • Saad, z. V, Kazpard and A, Slim. 2006. Use of ...
 • Singh, P.K., P.K. Bhunya., S.K. Mishra and U.C Chaube. 2008. ...
 • Standard Analytical Procedures for Water Analysis. May 1992. Technical Assistance- ...
 • Todd, D.K and L.W, Mays. 2005. Ground Water Hydrology, John ...
 • Zhang, F., X. He., X. Ga and T. Keh. 2005. ...
 • نمایش کامل مراجع