تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از توابع انتقالی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASECONF01_060

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

منحنی مشخصه آب خاک نشان دهنده تغییرات رطوبت در برابر مکش آب خاک است و اهمیت زیادی در فیزیک خاک دارد.به دلیل تغییرپذیری بالا و پیچیدگی خاک، به دست آوردن این منحنی به گونه مستقیم دشوار، زمانبر و هزینه بر است. بنابراین میتوان به روشهای غیر مستقیم مانند توابع انتقالی این منحنی را بدست آورد. در این مطالعه قابلیت کاربرد 16 سری توابع انتقالی ایجاد شده توسط محققان مختلف بر روی 75 نمونه خاک از استانهای مازندران و تبریز مورد بررسی قرار گرفت. درصد رس، شن، سیلت، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، درصد کربن آلی، عمق نمونه برداری به عنوان پارامترهای زودیافت و مقدار رطوبت در مکشهای مختلف و پارامترهای مدل ونگنوختن و بروکس و کوری به عنوان پارامتر دیریافت خاک در نظر گرفته شدند. در نهایت، مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده رطوبت در مکشهای مختلف با همدیگر مقایسه و توانایی هر تابع انتقالی توسط شاخصهای آماری ارزیابی گردید. تابع 1992 Campbell and Shiosawa که تابع انتقالی پارامتریک با متغییرهای ورودی درصد رس، شن و جرم مخصوص ظاهری با انتگرال مجذور میانگین مربعات خطا IRMSE و معیار اطلاعات آکایک و تابع انتقالی پارامتریک and Jarvice, 1999) متغییرهای ورودی درصد شن، رس، سیلت، کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری با IRMSE دست آمده است. هدف اصلی از این پژوهش مقایسه و ارزیابی تعدادی از توابع انتقالی برای 57 نمونه خاک با بافت های مختلف در استانهای مازندران و تبریز تا بتوان تابع مناسب را برای بافتهای مورد بررسی تعیین نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیران مجیدی گنجی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

حسین بیات

استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

آزاده صداقت

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آریان پور، حسام و شرفا، مهدی. (1392). "تاثیر کشت بر ...
 • بای بوردی، محمد. (1382) "فیزیک خاک" انتشارات دانشگاه تهران-ایران. چاپ ...
 • حق وردی، امیر، قهرمان، بیژن، جلینی، محمد، خشنود یزدی، علی ...
 • خداوردیلو، ح. و همایی، م. (1381). اشتقاق توابع انتقالی خاک ...
 • قربانی دشتکی، ش. و م. همایی. (1381). "برآورد پارامتریک توابع ...
 • fit _ a nonlinear fitting program with a water retention ...
 • Baker, L., and Ellison, D.(2008). "Optimisation of pedotransfer functions using ...
 • Bayat, H., Neyshabouri, M.R., Mohammadi, K., , and Nariman -Zadeh, ...
 • Buchan, GD. Grewal, KS., and Robson, AB. (1993). "Improved models ...
 • Brooks, R.H., and Corey, A. T. (1964). "Hydraulic properties of ...
 • Bouma, J. (1989). "Using soil survey data for quantitative land ...
 • Campbell, G.S.(1985). "Soil Physics with Basic". Elsevier, NewYork. ...
 • Dane, J. J., and Topp, G. C. (Eds.), (2002). "Methods ...
 • Desbarats, A. _ Upscaling capillary pressure _ saturation curves in ...
 • Fooladmand, H.R.(2011). "Pedotransfer functions for point estimation of soil mo ...
 • Gee, G.W., and Or, D. (2002). "Particle-size Anallysis In: Warren, ...
 • Gimenz D, Rawls WJ, Pachepsky Y and Watt JPC, (2001). ...
 • Ghanb arian-Alavij eh, B., and Liaghat, A.M.(2009). "Evaluation of soil ...
 • Grossman, R.B. and Reinsch, T.G. (2002). "Bulk density and linear ...
 • Guber, A.K., Rawls, W.J., Shein, E.V. and Pachepsky, Y. A.(2003) ...
 • Gupta, S. C., and Larson, W. E. (1979). "Estimating soil ...
 • GGhorbani Dashtaki, Sh., and Homaee, M. (2004). "Using geometric mean ...
 • Khodaverdiloo, H., Homaee, M., van Genuchten, TH., and Ghorb aniDashtaki, ...
 • Mosaddeghi , M. R. and Mahboub. A. A. (2011) "P0int ...
 • Nemes, A., Rawls, W.J., and Pachepsky, Ya. A. (2006).:Use of ...
 • Patil, N. and Rajput, G. (2009) "Evaluation of Water Retention ...
 • Rawls, W.J. and Brakensiek, D.L. (1989). "Estimation of soil water ...
 • Rawls, W. J., Ahuja, _ R., and Brakensies _ D. ...
 • Rawls, W. J., Brakensiek, D.L, (1985). "Prediction of soil water ...
 • Ross, P.J. Williams, J. and Bristow, K.L. (1991) "Equations for ...
 • Saxton, K. E., Rawls, W. J., Romberger, J. S., and ...
 • Schaap, M.G., leij, F.J. and Van genuchten, M.Th. (1998). "Neural ...
 • Schaap, MG. and Leij, F.J. (1998). _ Database -Related Accuracy ...
 • Schaap, M.G., Leij, F.J., and Van genuchten, M.Th.(1999). "A bootstrap ...
 • Tietje, O. and Tapkenhinri chs, M.(1993). "Evalution of pedo-transfer function". ...
 • Tomasella, J., Pachepsky, Y., Crestana, S. and Rawls, W.J. (2003). ...
 • Twarakavia, N.K.C., Simunek, J., and Schaap, M.G. (2009). "Development _ ...
 • Vereecken, H., Maes, J., and Feyen, J. (1990). "Estimating unsaturated ...
 • Vereecken, H., Dielst, J., Van Orahoven, J., Feyen, J. and ...
 • Walkley A. and I.A. Black. (1934). _ examination of the ...
 • Walczak, R., Witko wska-Waczak, B. and Slawinski, C. (2004); 'Pedotransfer ...
 • Wosten, J. H. M. (1997). "Pedo transfer functions to evaluate ...
 • نمایش کامل مراجع