ارزیابی برخی از شاخص های رشد عدس زراعی در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASECONF01_045

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

تجزیه و تحلیل کمی رشد، روشی برای شناخت حرکت مواد فتوسنتزی در گیاه از طریق اندازه گیری تولید ماده خشک در طول فصل رشد است و امکان توضیح و عکس العمل گیاه را نسبت به شرایط محیطی فراهم میکند. به منظور بررسی برخی از شاخص های رشد شامل LAI ، CGR ، RGR و TDM در گیاه زراعی عدس رقم فیلیپ آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 در مزرعه ای تحقیقاتی در شهرستان خرمآباد به اجرا درآمد. ضرورت بررسی این شاخص ها برای تعیین روند رشد گیاه در طول دوره رشد آن می باشد که به مدیریت بهتر مزرعه کمک می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه فاطمی نیک

مربی کشاورزی دانشگاه پیام نور، ایران.

محبوبه میرمیران

مربی کشاورزی دانشگاه پیام نور، ایران.

ثریا قاسمی

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام