رابطه شاخص قوس پا با برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دردانشجویان دختر ورزشکار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 888

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF01_142

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

ساختار پا و قوس های آن نقش مهمی در حرکت دارند. مهندسی طراحی این قوس ها به شکلی بوده تا نیروی وزن بدن در سطح پا توزیعو به زمین منتقل شود. ممکن است قوس های پا دچار تغییر شکل هایی نظیر کاهش و افزایش شوند که می تواند عامل بروز آسیب دیدگیباشد. در بررسی پیشینه تحقیق، یافته های پژوهشی داخلی و خارجی نتایج گوناگونی را نشان می دهد. روش شناسی: جامعه آماری تمامدانشجویان دختر ورزشکار 20 تا 25 سال دانشگاه های استان تهران (N=140) و (n=132) واجد شرایط ورود به تحقیق، به صورت هدفمندانتخاب شدند. برای تعیین شاخص قوس پا از تکنیک اثر کف پا، شاخص قوس استاهلی استفاده شد. آنالیز داده ها با آمار توصیفی (تعیینمیانگین و انحراف استاندارد متغیرها) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون) در نرم افزار SPSS 20 بود. یافته ها: نتایج نشان داد؛میان قد، وزن، شاخص قوس پای چپ (r=0/322, p<0/01) و شاخص قوس پای راست (r=0/299, p<0/01) رابطه معناداری وجود دارد.میان شاخص قوس پا، قوس پا و شاخص توده بدنی ارتباط معناداری وجود دارد (r=0/327, p<0/01). همچنین نتایج تحلیل رگرسیوننشان داد قد و وزن پیش بینی کننده معناداری برای شاخص قوس پا هستند (p<0/01). نتیجه گیری: ویژگی های آنتروپومتریکی بهویژه توده بدنی می تواند عامل مهم در ایجاد و رشد ناهنجاری های پا باشد و همراه با قد، شاخص قوس پا را تعیین و پیش بینی کند.

نویسندگان

زهرا وثاق

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

آذر آقایاری

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

حبیب هنری

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اعلمی هرندی. بهادر، مرتضوی. سید محمد جواد، کف پای صاف ...
 • چهره آسا. فاطمه، مهناز شهرکی پور، قوس های کف در ...
 • حیدری نیک. حسین، بررسی وضعیت ناهنجاری های بدنی دانش آموزان ...
 • دشت نورد. حسین، بررسی آناتومیکالی، بیومکانیکالی و آماری قوس های ...
 • رحمانی نیا. فرهاد، دانشمندی. حسن، ارتباط بین وضعیت وزن بدن ...
 • تری: حبیبه بررسی و شناخت ناهنجاری های وضعیتی دانش آموزان ...
 • Burns. J, Crosbie. J, Hunt. A, Ouvrier. R, The effect ...
 • Carvajal William, Rios. MD, Echevaria. I, Martinez. M, Body type ...
 • Cass Andrea. D, Camasta Craig. A, A review of Tarsal ...
 • Cavanagh Peter. _ Rodgers Mary. M, The arch index A ...
 • Chen. KC. Yeh, et al., Relevant factors influencing flat foot ...
 • Jerosch. J, Mamsch. Y, Deformities and misalignment of feet in ...
 • Furgal Witold, Adamczyk Anna, The impact of BMI _ foot ...
 • Hall. DMB, Cole. TJ, What use is the BMI, Arch ...
 • Kayano. J, Dynamic function of medial foot arch, J. Publication ...
 • Keys. A, Fidanza. F, Karvonen. MJ, Kimura. N, Taylor. HL, ...
 • Lancet, Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications ...
 • Matter. KC, Sinclair. SA, Hostetler. SG, Xiang. H, A comparison ...
 • McGraw. B, McClenaghan. BA, Williams. HG, Dickerson. J, Ward. DS, ...
 • Nielsen. RG, Rathleff. MS, Moelgaard. CM, Simonsen. O, Kaalund, S, ...
 • Parrot Anne, Tousignant Micheal, The foot, Part 5, Normative reference ...
 • http :/www.irdpq _ qc. c a/commun ication/ publ ications/PDF, http ...
 • PX Kua. P, Abu Osmana. NA, Yusofb. A, Wan Abasa. ...
 • Smita Raoa, Riskowskib Jody. _ _ Hannanb Marian T, Muscul ...
 • Smith Benjamin, Roan Micheal, Lee Minhyung, The effect of evenly ...
 • Staheli. LT, Chew. DE, Corbett. M, The longitudinal arch, A ...
 • Thais Rabiatti Aurichio, Jose Rubens Rebelatto, Alessandra Paiva de Castro, ...
 • Ward Carol. V, Kimbel William. H, Joanson Donald. C, Complete ...
 • Wearing. SC, Hills. AP, Byrne. NM, Hennig. EM, McDonald. M, ...
 • Youdas. JW, Hollman. J, Krause. D, The effects of gender, ...
 • نمایش کامل مراجع