رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادمانی در دانش آموزان 13 تا 18 سال شهراصفهان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCRTCP02_076

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف: بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده(جهت گیری گفت وشنود و جهت گیری همنوایی) و شادمانی دردانش آموزان 13 تا 18 سال شهر اصفهان بوده است. روش: توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شاملتمامی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر اصفهان بود. گروه نمونه، با استفاده از روش نمون هگیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی به تعداد 392 نفر( 177 پسر و 215 دختر) انتخاب شدند. برای سنجش نوع جهت گیری الگوهای ارتباطی از پرسش نامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانوادهRFCP)نسخه فرزندان) و همچنین به منظور سنجش شادمانی از پرسش نامه تجدیدنظر شده شادمانی آکسفوردOHQ استفاده گردید. پایایی هر دو پرسش نامه مورد ارزیابی قرار گرفت که همسو با یافته های پیشین، مطلوب ارزیابی گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 18 از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که جهت گیری گفت وشنود و شادمانی رابطه مثبت و معنی دار و جهت گیری همنوایی و شادمانی رابطه منفی و معنی دارP<0/05 دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت الگوهای ارتباطی خانواده و شادمانی دانش آموزان، از نتایج این تحقیق م یتوان به منظور پیشگیری از افسردگی و افت تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر استفاده از الگوهای ارتباطی خانواده با جهت گیری گفت وشنود بالا برای داشتن فرزندان شاد مورد تأکید قرارگرفته اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمجید ابن ابراهیم خواجوئی

دانشجوی کارشناسی ارشد روا نشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و روا نشناسی، یزد،ا

شیرین تبعه امامی

دکتری تخصصی روا نشناسی عمومی(نویسند هی مسئول)، آدرس پستی: موسسه آموزش عالی امین فولادشهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روا نشناسی عموم

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ستیر، ویرجینیا. (1376). آدم سازی در روان‌شناسی خانواده (ترجمه بهروز ...
 • جوکار، بهرام، و رحیمی، مهدی. (1386). "تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده ...
 • کورش نیا، مریم. (1385). "بررسی تاثیر ابعاد الگوهای /رتباطات خانواده ...
 • آرگایل، مایکل. (1382). روان‌شناسی شادی (ترجمه مهرداد کلانتری، مسعود گوهری ...
 • Luo, L., &amp; Shih, J. B. (1997). Sources of happiness: ...
 • Koerner, A. F., &amp; Fitzpatrick, M. A. (2002a). Toward a ...
 • تجی، اطمه، و جوکار، مینا. (1393). "تاثیر انواع الگوهای ارتباطی ...
 • هادی نژاد، حسن، و زارعی، فاطمه. (1388). پایایی، اعتبار، و ...
 • نجفی، محمود، و دهشیری، غلامرضا، و دبیری، سولماز، و شیخی، ... [مقاله ژورنالی]
 • طاهری، مهدی، و یاریاری، فریدون، و صرامی، غلامرضا، و ادیب ...
 • میمی، مهدی، و خیر، محمد. (1386). رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی ...
 • خسروی، صدراله، و نشاط دوست، حمیدطاهر، و مولوی، حسین، و ...
 • ساپینگتون، اندروا. (1379). بهداشت روانی(ترجمه حمید رضا حسینی شاه برواتی). ...
 • Momeni, F., &amp; Amiri, Sh. (2008). The relationship between parent ...
 • Elwood, T. D., &amp; Schrader, D. C. (1998). Family _ ...
 • Huang, L. N. (1999). Family communication _ and personality characteristic, ...
 • Hajizadeh, H., Refahi, ZH., Tabe Bordbar, F., &amp; Haghighi, H. ...
 • Veenhoven, R. (1997). Advances in _ d erstandinghapp iness _ ...
 • Andrews, F., &amp; McKannell, A. (1980). Measure of self-reported Well-being ...
 • Bradburn, N. _ &amp; Caplovitz, D. (1969). Reports of happiness. ...
 • Cooper, H., Okamura, L, &amp; Gurka, V. (1992). Social activityand ...
 • Ritchie, L. D., &amp; Fitzpatrick, M. A. (1990). Family communication ...
 • Hills, P., &amp; Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: ...
 • Dogan, T., Totan, T., &amp; Sapmaz, F. (2013). The Role ...
 • Montier, J. (2004). Global Equity Strategy, If it makes you ...
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, M K., &amp; Schkade. D (2005). Pursuing ...
 • نمایش کامل مراجع