کعبه، محور کیهانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 790

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES03_048

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

دراین نوشتار مسئله ی اصلی بررسی کعبه به مثابه ی جایگاه کلیدی اش درکیهان شناخت اسلامی به عنوان محور جهان یا Axis mundi است که موجب میشود مبانی نظری و حکمی بسیارخاصی رابه خود اختصاص بدهد درین نوشتار به ابعادرمزی و معانی مستتر درکعبه پرداخته میشو برای این کار به ویژه ازدانش نمادشناسی و تفسیرهرمنوتیک به ویژه برمبنای حکمت و فلسفه ی اسلامی استفاده شده است همچنین برای رسیدن به نتایج کامل تر و مستدل تر دانش تطبیقی و بهطور کلی روش تطبیقی نیز به کاربرده شده است دراین پژوهش ازمفاهیم موجود دردانش نمادشناسی برای تحلیل و رسیدن به ابعادو لایه های معنایی استفاده شده است علاوه براین تحلیل های نمادین و رمزی ای ازطریق این دانشها صورت گرفته است که درنوع خود بسیارتازه است درعین حال برای تایید و اعتبارهرچه بیشتر نتایج ازروشهای موازی استفاده شده است و به خصوص ازمبانی بیان شده درقران و روایات اسلامی نیز بهره گرفته شده است دراین نوشتار این نتایج قابل بررسی هستند کعبه محور کیهان و ستونی قائم است که ارتباط میان آسمانها و زمین را برقرار می کند و به همین دلیل راهی است برای ارتباط انسانها با اسمان و صعود روحانی و اینکه درتصویرنمادین جهان عالم به دور آن درگردش است کعبه به مثابه ی نقطه ی مرکزی جهان رمزونمودی ازحضور اسمانی درزمین است که همهی موجودات درحولش درگردش اند کعبه تجلی ای ازرمز مرکز برروی زمین است که مدارهای موجودات پیرامون آن قراردارند

نویسندگان

فردیس فیض بخش

دکتری پژوهش هنردانشکده هنرومعماری دانشگاه تربیت مدرس استاددانشگاه آزاد