ارائه مدل یکپارچه برنامهریزی تولید ادغامی و خرید با درنظر گرفتن سیستم تخفیف

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIEEM02_074

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

برنامهریزی تولید ادغامی یک برنامهریزی ظرفیت میان مدت میباشد که برنامه تولید و نیروی کار را با هدف حداقل نمودن هزینه کل تولید برای برآورده کردن نیاز مشتری تعیین میکند. در این مقاله، به ارائه یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلطMILP از مساله برنامه ریزی تولید ادغامی و خرید با در نظر گرفتن سیستم تخفیف پرداخته میشود. همچنین سعی بر آن است که با در نظر گرفتن هزینههای موجود نظیر هزینههای نگهداری، تاخیر، آموزش، اضافهکاری، اخراج، قراردادهای فرعی، حقوق، تولید و همچنین استفاده از تخفیف افزایشی)نموی( جهت خرید مواد اولیه، میزان سود حداکثر شود. از دیگر خروجی های این مساله میتوان به ارائه برنامه بهینهتولید و خرید، تعیین میزان تولید از هر محصول در هر ماه، تعیین میزان خرید مواد و قطعات از هر تامینکننده و تعیین زمان مناسب خرید اشاره نمود .مدل ارئه شده، یک مدل دقیق است که با استفاده از نرمافزارGAMSکدنویسی و حل شده است. نهایتا جهت بررسی اعتبار مدل، آنالیزحساسیت بر روی برخی پارامترهای مدل انجام میشود

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی تولید ادغامی ، خرید ، تخفیف ، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط

نویسندگان

کیوان کوپایی حاجی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده صنایع، تهران، ایران

علیرضا رشیدی کمیجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران