تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت ارتباط بر ارزش چرخه عمر مشتری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 633

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIEEM02_055

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری از طریق کیفیت ارتباط بر ارزش چرخه ی عمر مشتریان می باشد.روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان بانکهایملت و کشاورزی در کلان شهر اهواز تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول آماری مربوط به جوامع نامحدود 583 نفر به روشنمونهگیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه های استاندارد مینگ و چن و کنی 2002 ( برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه استاندارد سانچز و چاکرابارتی ) 2002 ( برای سنجش کیفیت ارتباط و (پرسشنامه استاندارد مک دونالد وکیم وچا) 2002 ( برای سنجش ارزش چرخه ی عمر مشتری استفاده شده که ضریب پایایی آن ها به ترتیب برابر با 0/81و0/88و0/82 برحسب آلفای کرونباخ به دست آمده است. دادههای جمعآوری شده به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از تکنیک AMOSمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که سیستم مدیریت ارتباط بامشتری بر رضایت و اعتماد مشتریان تاثیر مثبت و بر تعهد مشتریان تاثیر منفی دارد. همچنین شواهد حاکی از آن است که کیفیتارتباط بر میزان استفاده مشتری از خدمات، وفاداری، تبلیغات شفاهی و تمایل به مراجعه مجدد مشتریان تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت ارتباط با مشتری ، کیفیت ارتباط ، ارزش چرخهی عمر مشتری

نویسندگان

محمدهادی غنی یگانه

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

علی سهرابیان

کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگ

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - Almotari, mohammad, (2008) _ "crm success factors taxonomy" .european ...
 • _ Anderson , E..Weitz B, (1991). _ The use of ...
 • _ Chakrabarty, s..witten, d., green, k, (2007). _ derstanding service ...
 • _ Crosby, 1.a..evan s , k. R., cowls.d, (1 990). ...
 • - Dick , a. , and basu , k, (1994).، ...
 • _ Doney , P. M.cannon j.p , (19997). _ anexamin ...
 • - Dwyer f.r, (1989).، customer lifetime valuation to support marketing ...
 • _ Falk , m, (2004).، ICT -linked firm reo rganization ...
 • _ Feinberg , R. A .kadam, R.hokam, L and kim, ...
 • - Garbarino , e., Johnson , m.s, (1999). «the different ...
 • - Goodman , 1. E..dion , p. A , (2001). ...
 • - Gummsson , e , (1987). «the new marketing -developing ...
 • - Day , g. S.van den bulte , c, (2002). ...
 • _ Henning- thurau, t. , klee , a , (1997). ...
 • - Hughes, a.m, (1994). "strategic data base marketing" probus publishing ...
 • _ Irvin , s, (1998). "using lifetime value analysis for ...
 • _ Katler, p, (1997). "marketing management -analysis planning , implemention ...
 • _ Kim, w.G.cha , y , (2002). «antecedents and consequence ...
 • - Kumar , n., scheer, 1.k. , steenkamp, j _ ...
 • _ Lawson -body _ A., and loimayem , m, (2004). ...
 • _ Lee, j .n.kim, y.g, (1999). «effect of partnership quality ...
 • - Linoff , g. S, (1999). «crm:aka , the intelligent ...
 • 6 (novamber), pp _ 8-13. ...
 • _ Mc Donald , m, (1996). «service quality and customer ...
 • marketing".j ourmal of marketing 58(3), pp. 20-38. ...
 • _ Ngai, e.w, xiu, li and chau , d.c, (2009). ...
 • _ Richards, a. , and jones , E, (2008).، customer ...
 • _ Roberts , witt. , sarah, 1, (2000). _ _ ...
 • _ Solomon , r. C , flores , f, (2008). ...
 • _ Moormam, c. , deshpande, r. , zaltman, G, (1 ...
 • - Morgan , r.m, hunt, s.d, (1 994). «the commitment ...
 • - Oliver , r.1. , rust, r.t.varki, s, (1 997). ...
 • _ Re ichheld, Frederi ck, F, (1 994). "loyality based ...
 • - Skates , M.A. , Seppanen, V, (2002). ...
 • relationship management for Taiwans enterprises in 1999?.e business executive report ...
 • _ Sunchez -garcia j.moliner -tena , m.a. .gallarisa -fiol , ...
 • _ Swift , r.s, (2011). "accelerating customer relationship :using crm ...
 • _ Thampson s.h..paul. Devadoss , shan L, pan, (2006).، towards ...
 • - Spengler , b , (1999). "application status investigation of ...
 • نمایش کامل مراجع