تدوین راهبردهای مطلوب ارتقاء فرهنگ کارآفرینی هنر بنیان در جامعهبرای شبکه بازار سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 532

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCED01_012

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، ارائه راهبردهای مطلوب ارتقاء فرهنگ کارآفرینی هنر بنیان در جامعه برای شبکه بازار سیمای سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا میباشد. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله و با بهرهگیری از الگووی برناموه ریوزی اسوتراتکی انجام شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه کم گرفته شود. نتیجه این تحقیق نشان داد راهبردهای تهاجمی مناسبترین راهبردها برای این شبکه میباشند. در انتها راهبردهای تهاجمی تدوین شده برای شبکه بازار فرهنگ سازی کارآفرینی هنور بنیان برای تموامی « صدا و سیمای ج.ا.ا اولویتبندی شدند و مهمترین راهبرد این تحقیق مخاطبان به ویکه دانش آموزان و دانشجویان نسل جدید ایران اسلامی در راستای تشویق و اننام مخاطبان به خودباوری و کارآفرینی و به دنبال آن ارتقاء فرهنگ کارآفرینی هنر بنیان در کشور میباشد، که به خوبی با نظریه ترویج مطابقت دارد.

نویسندگان

احمد امین فرد

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و خبر دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران

صدیقه ببران

دکترای ارتباطات، استادیار دانشکده علوم ارتباطات و خبر دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدپور داریانی، محمود (1380) کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات، الگوها :انتشارات پردیس. ...
 • احمدپور داریانی، محمود (1377)، طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران ...
 • اکبری، حسین (1384)، بررسی مو انع کارآفرینی سازمانی در صنعت ...
 • اعرابی، سید محمد (1385)، دستنامه برنامه ریزی استراتژیک _ تهران: ...
 • بخشی، غلامرضا (1381)، بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران، ...
 • پاپزن، عبدالحمید (1380)، توسعه سخ تافزار، پول و امکانات و ...
 • دیوید، فرد آر. (1390)، مدیریت استراتژیک _ (ترجمه علی پارسائیان ...
 • سیدحسینی، محمد (1381)، شناسایی عوامل و شاخص های اولویت دار ...
 • سورین، ورنر جوزف و جیمز دبلیو تانکارد (1386)، نظریه‌های/ رتباطات ...
 • ویندال، سون و همکاران، (1387)، کاربرد نظریه‌های/ رتباطات _ (ترجمه ...
 • Brockhaus, R. & Horwitz, P. (2000) The ...
 • Cornwall, Jeffrey & Perlman, Baron (2000) organizational entrepreneur ship , ...
 • Dess, Gregory & Haas, Miriamand peter (1998) the meaning of ...
 • Duphy, Steven & Herbig, Paul & Golden James (20 04) ...
 • entrepreneurial and innovative Success, marketing intelligence & planning, vol. 12. ...
 • Echols, Ann & Neck, Christopher (1998) The impact of behaviors ...
 • Gartner, W. (1999) Who is an Entreprener? _ E n ...
 • Hurley, amy, (1998) incorporating feminist theories in to sociological theories ...
 • Prokopenko, Joseph & Pavlin, Iger, (1999) Entrepren eurship development in ...
 • Thompson, john & Geoff, ALVY & Lees, Ann, (2000) The ...
 • Williams, Care Elwood & Tse Eliza, (1995) The relationship between ...
 • Bandura, A.(1977). Social learning theory, Englewood Cliffs, Nj: prentice hall. ...
 • Beuf, F.A. (1974) Doctor, lawyer, household drudge. Journal of Com ...
 • Fauls, L.B. and smith, W.D. (1956). Sex - role Learning ...
 • Friedrich, L.K. Prosocial Television and Yong Children , Child Development. ...
 • Frueh, T. and Mc Ghee, P.E. Traditional sex - roles ...
 • Gunter, B. (1986). Television and sex - Role stereotyping. London: ...
 • Lee, B, (1988). Prosocial Content on Prime - time Television. ...
 • Mc Ghee, P.E. (1 975). Television _ _ _ of ...
 • Mc Ghee, P.E. and frueh, T. (1980). Television viewing and ...
 • Meringoff, L.K. (1980). In fluence of Medium on children's Story ...
 • Morgan, M. (1982). Television and adolescent's sex role Stereotypes: A ...
 • O'conner, R.D., (1996) Modification of Social withdrawal Through symbolic modeling, ...
 • Piaget, J. (1932). The moral Judgment of the child. H ...
 • Singer, J.L. (1980). The Power and limitations of Television: A ...
 • Stein, G.M., The effect of television modeling upon role adoption ...
 • Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. New ...
 • Yanchar, S. C., Slife, B. D., Warne, R. (2008). Critical ...
 • نمایش کامل مراجع