تشخیص، شناسایی وحذف خطای سنسور در سیستمهای غیر خطی نا شناخته

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,532

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEE13_250

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1386

چکیده مقاله:

چکیده : در این مقاله یک روش نوین برای تشخیص ، شناسایی و حذف خطای سنس ور در سیستمهای غیر خطی ناشناخته مبتنی بر روشهای هوشمند ارا یه می گردد . در اغلب موارد طراحی روش FDI 1 بر مبنای مدل تحلیلی سیستم یا بر اساس شناخت از خطاهای سیستم صورت می پذیرد . در روش پیشنهادی بدون نیاز به مدل تحلیلی یا اطلاع از خطاهای سیستم، خطای سنسور با است فاده از مدل فازی - عصبی حالت بدون خطا و الگوریتم گرادیان حداکثر شیب، شناسایی و حذف می گردد . شبیه سازیهای انجام شده نشان دهنده سرعت و کارآیی روش پیشنهادی در تشخیص، شناسایی و حذف خطای سنسور در سیستمهای غیر خطی ناشناخته می باشد .

نویسندگان

عباس خسروی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

حیدرعلی طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

مهدی کراری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق