شبیه سازی آتش‌سوزی جنگل با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 84
سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,220

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO84_25

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1384

چکیده مقاله:

آتش‌سوزی گسترده در جنگلها از مصادیق بحرانهای طبیعی است و مقابله با آن مدیریت بحران به شعار م رود . تفاوت آتش سوزی جنگل با بلایای نظیر سیل و زمین لرزه در این است که از یک سو زمان و مکان حدودی وقوع آن تقریبا قابل تخمین است و از سوی دیگر به تدریج رخ می دهد و لذا امکان کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن در حین وقوع وجود دارد. سامانه های اطلاعات مکانی GIS به عنوان ابزار توانمند مدیریت و به کارگیری اطلاعات مکانی قابلیت مناسبی دز زمینه شبیه سازی آتش سوزی جنگل دارند. در این مقاله ضمن مطرح شدن کاربردهای GIS در ارتباط با جنگلها به طرز مشخص به شبیه سازی آتش سوزی جنگل پرداخته شده است. مدل پیشنهادی به دلیل دارا بودن پارامترهای قابل تنظیم بیشتر، نسبت به سایر مدلهای موجود انعطافپذیری بیشتری از خود نشان می دهد. برای تنظیم پارامترهای این مدل از دانسته های فیزیکی درباره آتش و نتایج حاصل الز آزمایش استفاده شد. در نهایت این مدل با توانایی انطباق با شرایط جوی گوناگون و انواع مختلفی از جنگل از ویژگی های ارزنده‌ای نسبت به سایر مدلها برخوردار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرهاد حسینعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد سامانه های اطلاعات مکانی، دانشکده فنی دانشگاه

محمدعلی رجبی

استادیار گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران