تعیین متغیرهای زمینه ای استفاده از فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_071

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تعیین متغیرهای زمینه ای استفاده از فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیانانجام شده است . این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان تشکیل دادندکه نمونهای به حجم 61 نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین آنان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شدهاست . داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد: بینمتغیرهای سن، تجربه قبلی، مهارت در استفاده از فناوری اطلاعات، نوگرایی فردی در زمینه فناوری اطلاعات، برداشت ذهنی از آسانیاستفاده، نگرش به فناوری اطلاعات و خودباوری اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و استفاده از فناوری اطلاعات رابطهمثبت و معنی دار و بین اضطراب رایانهای اعضای هیات علمی و استفاده آنان از فناوری اطلاعات رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که متغیرهای نوگرایی فردی در زمینه فناوری اطلاعات و نگرش به فناوری اطلاعات 53/2 درصد از تغییرات استفاده از فناوری اطلاعات را تببین می کنند.

نویسندگان

مجید نامور

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه شمال

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • : اسدی، ا. و آ. کریمی. 1386. واکاوی سازه‌های موثر ...
 • : درانی، ک. و ز. رشیدی. 1386. بررسی عوامل موثر ...
 • : شیخ‌شجاعی، ف. و ط. علومی. 1386. بررسی عوامل موثر ...
 • : فلکی، م.، ح. شعبانعلی فمی، 5. ایروانی دح. موحد ...
 • : کریمی، آ، م. مختارنیا و ل. صفا. 1386. تحلیل ...
 • _ مشهدی، م، ا. رضوانفر و ج. یعقوبی. 1386. عوامل ...
 • : نارمنجی، م. و م. نوکاریزی. 1388. بررسی اضطراب اینترنتی ...
 • : Al-Senaidi, S., L., Lin, & J. Poirot. 2009. Barriers ...
 • : Al-Somali, S. A., R., Gholami, & B. Clegg. 2008. ...
 • : DeVellis, R. F. 2003. Scale development: theory and applications ...
 • : Edwards, M.C., B., McLucas, G.E., Briers, and F. Rohs. ...
 • : Fang, J., P., Shao, & G. Lan. 2009. Effects ...
 • : Hamid, A.A. 2001. E-learning is it the e or ...
 • : Heysung, P. 2004. Factors that Affect Information Technology Adoption ...
 • : Hsu, M.K., , S.W., Wang, and K.K. Chiu. 2009. ...
 • :Joiner, R., J., Gavin, J., Duffield, M., Brosnan, C., Crook, ...
 • : Khvilon, E. 2002. Information and communication technology in education: ...
 • : Kim, B., M., Choi, & I., Han. 2008. User ...
 • :Laurillard, D. 2002. Rethinking university teaching: A framework.for the effective ...
 • Lee, M.K.O., C.M.K., Cheung, & C.Z. Chen. 2005. Acceptance of ...
 • : Lorin, M.H. & B., Erick. 1997. Information technology and ...
 • : Maningas, R. V. & S. T. Mancebo. 2004. Utilization ...
 • : Mouzakitis, G. 2009. E-Learning: The six important "Wh...??, Procedia ...
 • : Pouratashi, M., & M., Mokhtarnia. 2009. Investigating factors influencing ...
 • : Rezaei, M., H., Movahed Mohammadi, A, Asadi, & Kh., ...
 • : Saade, R.G., and D., Kira. 2006. The emotionl state ...
 • : Sun, H., and P., Zhang. 2006. The role of ...
 • : The institute for higher education policy. 2000. Quality on ...
 • : Tung, F.C., & S.C., Chang. 2008. Nursing students" behavioral ...
 • : Wang, E. 2002. Media consultant, e-learning: Promises, Issues, Perspective, ...
 • : Yaghoubi, J., & E., Shamsai. 2004. Assessing effective factors ...
 • :Yi, M.Y., J.D., Jackson, J.S., Park, & J.C., Probst. 2006. ...
 • : Yi, M.Y., & Y., Hwang. 2003. Predicting the use ...
 • : Yu, P., H., Li, & M.P., Gagnon. 2008. Health ...
 • نمایش کامل مراجع