مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزشکده سما بیرجند

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 690

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_069

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزشکده سما بیرجند بود. جامعه آماری،کلیه دانشجویان آموزشکده سما بیرجند در سال تحصیلی 94 - 93 می باشند. نمونه آماری شامل 73 نفر دانشجوی تربیت بدنی(براساس جدول مورگان از جامعه 90 نفری) و 73 نفر دانشجوی غیر تربیت بدنی می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ایتراکمی برحسب دو متغیر جنسیت و رشته انتخاب شدند. روش تحقیق، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و علی- مقایسه ای است و جمع آوری اطلاعات به شیوه پیمایشی و میدانی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانبهداشت جهانی (1989) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.نتایج نشان داد که دانشجویان تربیت بدنی نسبت به دانشجویان غیر تربیت بدنی دارای کیفیت زندگی بالاتری هستند. به طوری کهمیانگین کیفیت زندگی گروه دانشجویان تربیت بدنی (79/7)، به طور معنی داری بالاتر از میانگین کیفیت زندگی گروه دانشجویانغیر تربیت بدنی (72/7) بود. هم چنین نتایج مربوط به مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنینشان داد، ابعاد سلامت جسمانی و روابط اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی داری (به ترتیب 0/025 وP=0/035) دارند. از طرفی ابعاد سلامت روان و سلامت محیط در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی داری ندارند(به ترتیب 0/705 و 0/594 = p). با توجه به نتایج حاضر می توان نتیجه گرفت، درگیری فعال در ورزش و فعالیت های بدنی احتمالاًنقش مهمی در ارتقاء عوامل روانی و جسمانی مانند روابط اجتماعی و سلامت جسم و در نهایت کیفیت زندگی دارد.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی ، دانشجویان تربیت بدنی ، دانشجویان غیر تربیت بدنی

نویسندگان

کاظم چراغ بیرجندی

آموزشکده فنی وحرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

ملیحه ابطحی نیا

آموزشکده فنی وحرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

آتنا جعفری

آموزشکده فنی وحرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقایوسفی، علیرضا. شقاقی، فرهاد. دهستانی، مهدی. برقی ایرانی، زیبا. (1391). ...
 • امین شکروی، فرخنده. الحانی، فاطمه. کاظم نژاد، انوشیروان. وحدانی نیا، ...
 • پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی [مقاله ژورنالی]
 • حفاریان، لیلا. آقایی، اصغر. کجباف، محمدباقر. کامکار، منوچهر. (1388). مقایسه ...
 • ربانی خوراسگانی، علی. کیان پور، مسعود. (1389). درآمدی بر رویکردهای ...
 • سروری خراشاد، رضا. (1384). مقایسه کیفیت زندگی مرتبط ب تندرستی ...
 • سعادتجو، سید علیرضا. رضوانی، محمدرضا. طبیعی، شهناز. عودی، داود. (1391). ...
 • شاکری نیا، ایرج. 1391). بررسی رشد اجتماعی و سلامت عمومی ...
 • شعبانی بهار، غلام رضا. فراهانی، ابوالفضل. لطیفی، حمیده. (1391). تعیین ...
 • صفری، رویا. پاسدار، یحیی. ایزدی، ندا. عوامل موثر بر کیفیت ...
 • ضرغامی، مهران. خادملو، محمد. شیخ مونسی، فاطمه. بهروزی، بهرنگ. (1391). ...
 • عنبری، موسی. (1389) بررسی تحولات کیفیت زندگی در ایران (1365 ...
 • محمدعلی خانی، سلیمه. آصف زاده، سعید. جهانی هاشمی، حسن. (1390) ...
 • مظلومی محمود آباد، سید سعید. ذوالقدر، راضیه. میرزایی علویجه، مهدی. ...
 • موحدی، امین. (1389). بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و شاخص ...
 • موسوی، سیدجعفر. (1381). بررسی نقش ورزش بر فشار عصبی با ...
 • بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان [مقاله ژورنالی]
 • نجات، سحر. منتظری، علی. هلاکوپی نائینی، کوروش. محمد، کاظم. مجدزاده، ...
 • نریمانی، محمد. علایی، سارا. حاجلو، نادر. ابوالقاسمی، عباس. (1393، بررسی ...
 • واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم. (1381). مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران شرکت کننده ...
 • Aramaki, A, . (2001). Inter generational gap: Manifest of sociology ...
 • Cimet, G., Gencalp, N S. Keskin, _ (2003). Quality of ...
 • Courneya, K., Tamburrini, A., Woolcott, C. et al. (2010). The ...
 • Dadkhah, B. (2006). Survey the mental health of Ardabil medical ...
 • Eime, R., Harvey... Payne, W., Brown, W. (2010). Club sport: ...
 • Kolet, G. (2010). Healthy stps: The effect of a Primary ...
 • Lee, W., KO I, S., Lee, KJ. (2005). Health promotion ...
 • Lucia, A. (2013). Quality of Life in Professional, Semipro fessional, ...
 • Michael, J., Annear, GrantCushman, BobGidlow. (2009). Leisure time physical activity ...
 • Rodrigue, B., Cader, S., Torres, N., et al. (2010). Pilates ...
 • Rose, B., Monae, M. (2003). Health related quality of life ...
 • Ross, K., Milsom, V., Rickel, K. (2009). The contributions of ...
 • Salguero, A., Garc a, R., Garc a, O. (2010). Physical ...
 • Saydi, N., Fayazi, S., Ramazani, A. (2011). Comparison of quality ...
 • Schmitz, N., Kruse, J, . Kugler, J. (2004). The association ...
 • Sung, R. (2009). Effectiveness of a stress management progran in ...
 • WHOQOL GROUP, Development of the WHOQOL, Rationale and current stau, ...
 • نمایش کامل مراجع