تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آسیب های کبدی ناشی از فعالیت ورزشی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,020

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_034

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

کبد یا جگریکی ازمهمترین غدد بدن است که در فعالیت های سوخت وسازی مانندگوارش نقش دارد. تمام خون دستگاه گوارش توسطسیاهرگی به نام باب جمع آوری و وارد کبد می شود وتمام مواد جذبی لوله گوارش از کبد عبورمی کند .کبد از نمکهای صفراوی برای هضموجذب چربی و ویتامین های محلول درآن استفاده می کند . علاوه بر آن به دام انداختن سموم بدن وتصفیه آنها و تبدیل به مواد بی ضرر،متابولیسم کربوهیدرات ، پروتئین و چربی، شرکت درخون سازی پس از تولد، فراهمی انرژی هنگام نیاز، تبدیل آمونیاک به اوره ذخیره آهنبه صورت فریتین ، حفظ غلظت طبیعی گلوکز خون (عملکرد بافری) وغیره می باشد. افزایش آنزیم های کبدی می تواند نشانه التهاب باشد،سلولهای ملتهب یا آسیب دیده پیش ازحد طبیعی مواد شیمیایی واردخون می کنندکه باعث افزایش دو آنزیم آلانین ترانس آمیناز (ALTیا SGPT) واسپارتات ترانس آمیناز(AST یا SGOT) شده که طی یک آزمایش معمولی پدیدار می شود . ALT دربافت کبد وکلیه وبهمقدار کمتری درعضله قلبی وعضلات دیگر بدن و AST دربسیاری از سلولهای بدن به ویژه قلب و کبد وبه مقدارکمتری درکلیه وعضلاتوجوددارد. این آنزیم ها در اثر آسیب عضلانی وفعالیت شدید افزایش می یابند که دراکثر موارد میزان افزایش ALT به AST بیشتر میباشد (ورزش شدید به خصوص ورزشهای قدرتی باعث افزایش ALT تا میزان 05 % می شود).هدف : هدف ازپژوهش فوق بررسی اثر مکمل چای سبز بر دو آنزیم ALT و AST شاخص های التهابی کبد بعد از دو جلسه تمریناتتناوبی شدید بر روی فوتبالیست های حرفه ای بود .روش شناسی : این پژوهش به صورت کاربردی ونیمه تجربی بود . شرکت کنندگان مردان بازیکن فوتبال از تیم گل گهر سیرجان بودند. بدین منظور 16 نفر (سن 2.31 ±33.25 سال، وزن 5.42 ±68.50 کیلوگرم، ارتفاع 12.24 ±17.50 سانتی متر) و با هماهنگی کامل باباشگاه و کادر مربی و دسترس بودن به صورت آگاهانه وداوطلبانه و در دردوگروه انتخاب شدند. .آزمون دردونوبت انجام شد.درهر نوبت 5دقیقه قبل وبعد و 24 ساعت بعد از آزمون ازبازیکنان خون گرفته شد . بعداز 14 روز با همین شرایط بااین تفاوت به گروهی که دارونما گرفتهبودند اینبار مکمل چای سبزداده شد. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از آزمون t همبسته برای تعیین تفاوت بین گروهی انجامشد . کلیه عملیات آماری توسط نرم افزار SPSS وسطح معنی داری (α≤0/05) برای تمام محاسبات در نظر گرفته شد .یافته ها : نتایج آماری نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه مکمل و دارو نما بود. بر همین اساس آنزیم S.G.O.T در گروه مکمل بلافاصلهو 24 ساعت پس از فعالیت به صورت معناداری از گروه دارونما پایینتر بود (p≤0/02). نتایج در آزمون S.G.P.T نشان دادکه گروه مکملتنها بلافاصله پس ازفعالیت ازمیزان کمتری درمقایسه باگروه دارونما برخوردار بود (p≤0.03) و در مقادیر 24 ساعت پس از فعالیت هیچگونهتفاوت معناداری مشاهده نشد.تتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن نتایج پژوهش به نظر می رسد چای سبز موجب پاسخ کمتر شاخصهای التهابی بعد از تمریناتشدید می شود. البته برای حصول نتیجه بهترمطالعات بیشتری در این زمینه لازم است .

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Dadkan , M.et all. 2002.The effect of eigh week training ...
 • Andryvl _ Grygzvkarp enter, Lvskalzv. 2001."Cecil's Principles of Internal Medicinen ...
 • Lawlar DA, Naveed S, George DS, and Shah E. (2005). ...
 • Skenderi, K. P., Kavouras, S. A., Anastasiou, C. A., Yiannakouris, ...
 • Wu HJ, Chen KT, Shee BW, Chang HC, Huang YJ, ...
 • Villegas R, Xiang YB, Elasy T, et al. (2011). Liver ...
 • CINAR, K.et. all. (2006). Long-term prognosis of nonalcoholc fatty liver ...
 • Riley, W. et. all.. (1975). The effect of longdistance running ...
 • Riley, W. J., Pyke, F. S., Roberts, A. D., & ...
 • 0 -Mvglyvs .vsylys. 2009. "Sports Biochemistry" Translator: Sobhanian, Fatah Allahi ...
 • Gaeeni, et al.2013. The response of anti-oxidatiot system and lipid ...
 • Gupta J, Siddique YH, Beg T, Ara G, Afzal M.Protective ...
 • Morillas-Ruix JM, Villegas Garcia JA, Lopez FJ, Vidal-Guevara ML, Zafrilla ...
 • Jowko E, Sacharuk J, Balasinska B, OstaszewskiP, Charmas M, Charmas ...
 • Morillas-Ruix JM, Villegs Garcia JA, Lopez FJ, Vidal-Guevara ML, Zafrilla ...
 • Vitala PE, Newhouse IJ, LaVoie N, Gottardo C.The effects of ...
 • Bravo DF, Impellizzeri FM, Rampinini E, Castagna C, et al. ...
 • Faramarzi .2007. the effect of high-intensity interval training and carbohydrate ...
 • Suominen H.1977. Effects of 8 Weeks' Endurance Training on Skeletal ...
 • Asghar Hadidi.et all.2014 Response of skeletal muscles damage markers to ...
 • Myrdar Shadmehr, M. Bahar.2012. The impact of increasingly exhaustive exercise ...
 • Rezaei M, Rahimi E, Bordbar S, Namdar S.The effects of ...
 • Ghasemi, Elham.et all.2o1 12."Short-term effects of supp lementation on total ...
 • Erba D, Riso P, Bordoni A, Foti P, Biagi PL, ...
 • McAnulty SR, McAnulty LS, Nieman DC, Dumke CL, Morrow JD, ...
 • Jafari A, Zekri R, Dehghan G, Malekirad AA.Effect of short-term ...
 • Sogawa M _ Seura T , Kohno S _ Hirasaka ...
 • Yamamoto S, Kishi K, Nikawa T. Awa (Tokushima) lactate -fermented ...
 • Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General ...
 • - sarani parvaneh.et all. 2014.The effect of green tea extract ...
 • نمایش کامل مراجع