نامهای جغرافیایی و کدپستی

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 82
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,660

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_75

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

چکیده مقاله:

بشر به آنچه که دسترسی پیدا کرد ، بر روی آن نامگذاری نمود و بدین سان نامهای جغرافیایی خلق شد . با پیدایش اجتماعات بشری پدیده ارتباطات ظهور کرد و متداولترین روش استفاده از پست بود . ارتباطات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بشر امروزی با ارتباطات مکتوب ( پست ) عجین و ممزوج شده است . مهمترین چالش فراروی پست ، نشانی مرسولات پستی میباشد . ناکافی یا غلط بودن نشانی گیرندگان موجب عدم توزیع مرسولات میشود . این مشکل عظیم تحدید جدی برای فعالیت پست و تهدیدی در جهت تحقق افزایش رضایتمندی مشتریان پست میباشد . اساس فعالیت پست که قبول ، رهسپاری و توزیع مرسولات مردم ، موسسات و …. میباشد بر نشانی فرستندگان و گیرندگان استو ار میباشد . نشانی در پست به دو قسمت اطلاعات یا نامهای جغرافیایی و اطلاعات مکانی تقسیم میشود . ادارات پست در دنیا در خصوص نشانی مرسولات بیشترین مشکل را در اطلاعات یا نامهای جغرافیایی دارند . بمنظور کم کردن اتکاء به نامهای جغرافیایی و تغییرات تقسیمات جغرافیا یی ، کاهش نامه های سرگردان ، سهولت در تجزیه مرسولات ، تسریع در توزیع ، استفاده از فن آوریهای نوین ، استاندارد نمودن عملیات پستی و ….. تفکر ابداع ، تولید کدپستی در ادارات پستی کشورهای اروپایی بوجود آمد . نکته قابل ذکر در مورد اکثر سیستمهای کدپستی در تقس یم بندی الف ) اطلاعات و نامهای جغرافیایی با ب ) اطلاعات مکانی میباشد و این دو قسمت در پست به کد رهسپاری و کد توزیع شناخته میشود . کد پستی 5 رقمی ایران دو قسمت میباشد که عدد 1 حد فاصل کد رهسپاری ( نقاط جغرافیایی ) و کد توزیع ( محدوده های مشخص از یک شهر ) است . مجموع تعداد کد رهسپاری بالغ بر 2801 امکان میباشد و کل کشور به 10106 گشت پستی شهری و روستایی تقسیم شده است . کدپستی ده رقمی ایران از سال 1370 طی عملیات میدانی و برداشت اطلاعات مکانها در نقاط شهری شروع و در سال 1375 با برداشت اطلاعات مکانهای روستایی ب ه اتمام رسید و تا کنون دوبار اطلاعات نقاط شهری بهنگام سازی شده است در حال حاضر در بانک اطلاعات کدپستی ده رقمی ، قریب به 27 میلیون رکورد اطلاعاتی در خصوص مکانهای شهری و روستایی ذخیره شده است .برخی از کشورها اضافه نمودن کدپستی به نشانی را اجباری نموده اند ، بعضی دیگر با انواع شیوه های تبلیغاتی مردم را به نوشتن کدپستی ترغیب مینمایند . حدود 90 درصد فرستندگان در دنیا از کدپستی استفاده مینمایند و در ایران حدود 50 درصد فرستندگان از کدپستی استفاده مینمایند . تمامی نظانهای کدپستی در دنیا برای پیاده سازی کدپستی نی ازمند نقشه های نقاط شهری و روستایی میباشد . نبود نقشه های رایانه ای در ایران یکی از مشکلات اتصال اطلاعات به نقشه ها میباشد . مهمترین چالشهای فراروی مجریان نظام کدپستی در ایران تغییرات در تقسیمات کشور ، بروز نبودن نقشه ، وجود سیستمهای متعدد کدگذاری برای ام اکن ، تغییرات پی در پی اسامی معابر و … میباشد که میتواند موضوع تحقیق برای محققان قرارگیرد

نویسندگان

مسعود حسین آبادی

مدیر کل جغرافیایی وکدگذاری پستی کشور

کوروش باستانی

کارشناس مسول کدپستی