یک روش مسیریاب چند مسیر جهت بهبود تعادلبار برای شبکه های ادهاک بیسیم On Way Multipath Routing to Improve Load Balancing for Wireless Ad Hoc Networks

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 572

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICE01_112

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

شبکه های ادهاک بیسیم مجموعه از گره های توزیع شده اند که با همدیگر به طور بیسیم ارتباط دارند، بنابرای در یک توپولوژی دلخواه شکل گرفته اند. تعادل بار و ازدحام شبکه از مشکلات عمده در شبکه های بیسیم ادهاک می باشند که ابا انجام یک ساختار مسیریابی مناسب و انتخاب مسیرهای مختلف با متریک مناسب در یک پروتکل مسیریابی تعادل بار، می توان تعادل بار بهتری را در شبکه ایجاد کرد. با توجه به ویژگی های خاص خود، پروتکل های مسیریابی سنتی در شبکه های ثابت و شبکه های ادهاک را به شبکه های ستون فقرات و غیرستون فقرات تقسیم می کند برای این که مسیریابی استاتیک و مسیریابی پویا انجام شود. بنابراین با بررسی پروتکل مسیریابی چند مسیری AODVM به عنوان یک ساختار پروتکل مسیریابی تعادلبار و انتخاب متریکهای هر یک از پروتکل های تعادل بار، نتایج ارزیابی هر یک از پروتکل های مسیریابی چند مسیری را با یک نمودار نمایش می دهیم. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این الگو در مقایسه با پروتکل مسیریابی سنتی، نه تنها شرایط عمرکرد بهتری در مقیاس پذیری و بقایی دارد بلکه می تواند به خوبی بار شبکه را متعادل کند.

کلیدواژه ها:

شبکه های ادهاک بیسیم ، مسیریابی چند مسیر ، تعادل بار ، تاخیر انتها به انتها

نویسندگان

فریبا امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، دانشکده فنی، اراک، ایران

جواد اکبری ترکستانی

استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه تحصیلات تکمیلی، دانشگاه فنی و مهندسی، ایران