مقایسه مدل های دینامیکی در تخمین منحنی های مدول برشی و میرایی خاکهای ماسه ای

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS03_066

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

از مهم ترین خواص دینامیکی خاک ها مدول برشی نرمال شده ( G/Gmax ) و نسبت میرایی( D) می باشد. این پارامترها در تحلیل مسائلی مانند ارزیابی لرزش بی پاسخ سایت و تحلیل های دینامیکی استفاده می شوند. در این مقاله مدل های معتبر و معروف دینامیکی به منظور مقایسه بدعت و عملکرد آن ها بررسی شده است. مجموعه داده های مورد استفاده در مقایسه این مدل های دینامیکی از نتایج آزمایشگاهی معتبر محققان قبلی می باشد. به منظور بررسی عملکرد و بدعت این مدل ها در تخمین پارامترهای دینامیکی، از شاخص های آماری MSE و RMSE و R2 استفاده شده است. همچنین پراکندگی مقادیر پیش بینی شده در برابر مقادیر آزمایشگاهی بررسی شده است. در آخر خروجی مدل ها برای چند نمونه خاک ماسه ای تحت فشارهای همه جانبه مؤثر میانگین متفاوت با یکدیگر مقایسه شده است و عملکرد هر مدل مورد بحث قرار گرفته است.

نویسندگان

محمدرضا مهرامیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زئوتکنیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه خلیج فارس

امین کشاورز

استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه خلیج فارس