تعیین شدت فرسایش و رسوبزایی اراضی در حوزه آبخیز تهم چای با استفاده از مدل پسیاک و GIS

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 82
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,451

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_57

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

چکیده مقاله:

یکی از بزرگترین مشکلات منابع طبیعی، مسئله فرسایش خاک است. با از دست رفتن خاک مهمترین منبع تولید مایحتاج بشر از بین می رود که جبران این امر غیرممکن است . جهت شناسایی دقیق عوامل تخریب خاک نیاز به اطلاعات پایه دقیق می باشد، امروزه وجود سیستم های ابزار دقیق و مدلهای مختلف این تو انایی و ابزار را در اختیار انسان قرار داده اند که بتوان با استفاده از آن اطلاعات پایه را ذخیره ودر صورت نیاز بازیابی نمود . در این مقاله با استفاده مدل پسیاک ( P.S.I.A.C) و قابلیتهای سیستم (GIS) اراضی زیر حوزه آبخیز تهم چای از نظر فرسایش و رسوبزایی مورد ار زیابی و بررسی قرار می گیرند . بدین منظور از تلفیق مدل پسیاک (P.S.I.A.C) و (GIS) میزان شدت فرسایش و مقدار رسوب تولید شده را حوزه ها می توان برآورد نمود . با توجه به اینکه نقشه های توپوگرافی، شیب، جهت و زمین شناسی در تعیین واحدهای همگن کاربرد دارند، لذا این دا ده ها بصورت لایه های اطلاعاتی وارد محیط سیستم ( GIS) شده و بعد از پردازش و ساماندهی آنها با توجه به مدل پسیاک اقدام به رده بندی و امتیازدهی به هر یک از عوامل موثر در شدت فرسایش و رسوبزایی گردید . در نهایت با جمع بندی امتیازات هر یک از این لایه ها , امتیاز نهایی استخراج و بر این اساس شدت فرسایش و رسوبزایی اراضی منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق و تجربیات قبلی انجام شده , این روش در مناطقی که از نظر شدت فرسایش و رسوبزایی در حد کم تا خیلی کم هستند قابل استفاده می باشد همچنین با مقایسه میزان رسوب بدست آمده با میزان واقعی اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری پالتی , واقع در خروجی حوزه مشاهده گردید که نتیجه بدست آمده، دارای همخوانی مناسبی با ارقام اندازه گیری شده، دارد.

کلیدواژه ها:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، شدت فرسایش ، رسوبزایی ، مدل (. P.S.I.A.C)

نویسندگان

پرویز عبدی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

محمدرضا حسنلو

دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس