نکات کلیدی پایگاه ملی مناقصات

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 818

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPTA04_010

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

استفاده از پایگاه ملی مناقصات به دلایل ذیل بسیار مفید می باشد.1. ماهیت تدوین اسناد مناقصه (یا انتخاب مشاور) تلفیقی از علم و هنر است.2. مقوله ای میان رشت های است.3. فصل مشترک سه حوزه فنی، حقوقی و مالی می باشد.4. در زمینه پروش کارشناسان مناقصات در کشور خلاء وجود دارد.5. طراحی فرایند مناقصه مهم و الزامی است.6. هر مناقصه بنا به شرایط و ماهیت خاص خود، بالطبع طراحی خاص خود را دارد.7. پایگاه یک مشاورایده ال است (ذی نفع نیست) کاهش وابستگی دستگا ههای اجرایی به اخذ مشاوره از پیمانکاران خصوصی جهت تدوین جامع اسناد مناقصه (این موضوع گه گاه باعث ایجاد انحراف بنیادین در تدوین مشخصات فنی و الزامات می شود که در فراینداجرا منجر به شکایت مناقصه گران، ابطال مناقصه و بروز مشکلات ثانویه برای کارفرما می گردد). 8. آشنایی با اشتباهات اسناد یا فرایند مناقصات سایر ارگانها و ممانعت از بروز آن (مثلاً همزمانی ارزیابی کیفی و فنی)

نویسندگان

حمیدرضا سلمانی تهران

کارشناس رسمی دادگستری