ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وتقویت ارتباط صنعت ودانشگاه با تاکید ویژه بر نقش انجمن های علمی دانشجویی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,688

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCISSD01_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1386

چکیده مقاله:

امروزه ارتباط بخشهای کلیدی ه ر جامعه با یکدیگربرای داشتن ساز وکار مناسب وفرایند لازم مورد توجه صاحبنظران وسیاستگز اران قرار گرفته است .در این راستا دانشگاه وصنعت به عنوان دورکن اساسی جامعه وپیش برنده ماشین توسعه ،بواسطه ماهیت وجودی ودر هم تنیدگی نیازهای روز افزو نشان به یکدیگر،باید ارتباط ی درست،منظم وپیوسته با یکدیگر داشته باشند . با اتصال زنجیرواردانشگاه به عنوان متولی توسعه علمی وصنعت به عنوان محور توسعه صنعتی می توان به نتایج بسیار مهمی در زمینه توسعه پایدار دست یافت واین امر به سرعت کشور ر ا به سمت پیشرفت وپویایی حرکت خواهد داد .این توسعه وپیشرفت توانایی های بالقوه را به بالفعل تبدیل خواهد کرد وهر روز باعث تولید علم ونگاه سازنده ومبتکرانه در زمینه علم خواهد شد .دانشگاه با تولید علم وفناوری روح تازه ای به صنعت می بخشد وباتحول صنعت ومسلح شدن آن به دانش وعلم روز،کشورگامهای موثرتری به سوی خودکفایی وتوسعه پایدار برخواهد داشت. در کشور ما ، هر چند ارتباط صنعت ودانشگاه کم وبیش وجود دارد ولی موضوع حائز اهمیت، یافتن ارتباطات موثربین این دو نهاد شاخص است.پیوند وارتباط بین این دو نهاد،این فرصت رابرای دانشگاهها،موسسات ونهادهای تولیدی وصنعتی فر اهم می آورد تا کمبودها را برطرف وروشهای خود را بهینه وروزآمد کرده ودر نتیجه قابلیت تولید را افزایش دهند. به فضل الهی در این مقاله بر آنیم که ضمن پرداختن به ضرورت ارتباط صنعت ودانشگاه ، به ارائه مهمترین راهکارهای عملی جهت رونق بخشیدن به این ارتباط با تاکید ویژه بر نقش انجمن های علمی دانشجویی پرداخته وپیشنهادات وایده های نوینی را در این راستا ارائه نماییم.

نویسندگان

سیدحسینعلی دانش

عضوهیئت علمی اقتصاد دانشگاه یزد

مهران اژدرپوراسفندآبادی

کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یزد