پالئواکولوژی نهشته های میوسن پیشین در برش گردین(جنوب کرمان)، بر اساس فرامینیفرهای بنتیک

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 851

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GOHARCONF01_006

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

به منظورمطالعه پالئواکولوژی نهشته های میوسن پیشین در استان کرمان،برشگردین،در 120 کیلومتری جنوب شهرکرمان انتخاب وازآن نمونه برداری به عمل آمد.لیتولوژی این نهشته هادراین برش،شامل مارنو آهک است. مرز زیرین دراین برش توسط رسوبات نئوژن پوشیده بوده وسطح فوقانی آن فرسایشی است.. مطالعات نشان میدهدکه این نهشته هابخشی از سازندقم استام اسیکل هایرسوبی سازندقم دراین برش مشاهده نشده است. به طورکلی تعداد 11جنس و 19گونه فرامینی فربنتیک دراین برش شناسایی گردید.براساس مطالعات پالئواکولوژی،محیط رسوبی گرم وکم عمق،برای این نهشته هامشخص گردیده است.

نویسندگان

محمدحسن ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

محمدرضا وزیری

دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان،ایران

احمد لطف آبادعرب

استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقانباتی، سید علی، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و ...
 • هایسازندقمدرنوا حیجنوبسیرجا ن، تزکارشناسیارشد، دانشگاهشهیدبا هنرکرما ن، 168 صفحه، .1383 ...
 • هایسازندقمدرنوا حیجنوبسیرجا ن، پایاننامهکارشنا سیار شد _ د انشگاهشهید با ...
 • حسنی، محمدجواد، بیواستراتیگرافی، پا لئواکولوژیوکموا سترا تیگرافینهشته _ هایسازندقمدرا ستانکرما ...
 • سیستماتیکوپا لئواکولو ژیا ستراکدها وفرامینیفرها ینهشته‌ها ید ریا ییالیگو _ ...
 • A.Ganser, "New aspects of the Geology in central Ira , ...
 • A. F _ Stahl, "Zurgeologie ...
 • Region alenGeologie, Band 5, Heft 8, Heidelberg, Germany, pp: 46.1911. ...
 • B.H.Corliss, and S. Emerson , 'Distribution of Rose Bengal stined ...
 • B .H.Corliss, "Microhabitas of Benthic Foraminifera within deep-sea sediments, "Nature, ...
 • B .H.Corliss, "Microhabitat of Benthic foraminifera within deep Sea sediments, ...
 • E .Tetze, _ Einaus fluymcchdem Siahkuh (SchwarzerRen) Persian, "Mit. Geogr. ...
 • F .Bozorgnia, "Qom Formation stratigraphy of the central basin of ...
 • F .J.Jorisson , "Benthic Foram in iferalM icrohabites below the ...
 • A.Jafari, "History and development of the Alborz and Sarajeh fields ...
 • M .Berberian, "The Southerm Caspian: A compressional depression floored by ...
 • M.A.Furrer, and P.A.Soder, "The Oligo-Miocene Formation in The Qum Region ...
 • P .Hallock, "Evoution ...
 • foraminifera, "Proc.3d N.AmPaleonta Conv.1: 221-22.1982. ...
 • R .Fu ron, "Geologie du plateau iranien (P erse-A fghanistn- ...
 • d H istoireNaturelle, nouveau series, 7 (2): 177-414.1941 ...
 • S.J. Beavingtone-P enney, and A. Racey, "Ecology of extant nummulitids ...
 • W.Luftus, "on the geology of the portion of Tuco-Persia district ...
 • نمایش کامل مراجع