ارائه یک روش جدید در تشخیص خطاهای بارز بر مبنای بکارگیری مفاهیم الگوریتم های ژنتیکی

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 82
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,979

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_12

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

چکیده مقاله:

در این نوشته یک روش جدید در تشخیص و حذف مشاهدات دارای خطاهای بارز در فتوگرامتری و سنجش از دور بر مبنای الگوریتم های ژنتیکی ارائه گردیده است . در روند فوق با ارائه یک تعبیر ژنتیکی از نحوه عملکرد خطاهای بارز در روند فرمول سازی هندسی سنجنده ها، نسبت به تشخیص آنها در قالب یک استراتژی تکاملی اقدام می گردد . بکارگیری الگوریتم ژنتیکی در ساختار جستجوی تشخیص خطاهای بارز ، باعث می گردد روش ارائه شده برخلاف روش های متداول موجود از قابلیت جستجوی جواب بهینه کلی (Global Optimum) و نه جوابهای بهینه محلی (Global Optima) برخوردار گردد. نتایج حاصل از بکارگیری روش پیشنهادی در مقایسه با رو شهای متداول Data Snooping , Robust Estimation بیانگر توانایی بالای این روش م یباشد.

نویسندگان

فرهاد صمدزادگان

دانشگاه تهران - دانشکده فنی – گروه مهندسی نقش هبرداری و ژئوماتیک

مرتضی حائری

دانشگاه تهران - دانشکده فنی – گروه مهندسی نقش هبرداری و ژئوماتیک