ارزیابی توانایی روش های مطرح در ادغام تصاویر ماهوار های در سنجش از دور

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 82
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,317

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_08

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

چکیده مقاله:

قابلیت ها و محدودیت های سنجنده های سیستم های مختلف تصویربرداری، باعث گردیده است تا بکارگیری همزمان این اطلاعات به منظور دستیابی به پردا زش های با توانایی و کارایی بالاتر یکی از مهمترین مسائل مطرح در بسیاری از گرایش های مختلف مهندسی گردد . در این راستا در سالهای گذشته استراتژ ی های متفاوتی به منظور ادغام اطلاعات مختلف سنجنده های ماهواره ای، در زمینه سنجش از دور ارائه گردیده است . از آنجاییکه یک بررسی جامع در خصوص مقایسه توانایی این روش ها در شرائط یکسان موجود نمی باشد، در تحقیق انجام شده نسبت به پیاده سازی و ارزیابی توانایی روش های مطرح در ادغام تصاویر در سنجش از دور در رابطه با ادغام تصاویر IRS-1C و ASTER اقدام گردید. نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنی داری در توانایی بهبود روشنایی و طیفی رو شهای مختلف موجود میباشد.

نویسندگان

فرهاد صمدزادگان

دانشگاه تهران - دانشکده فنی - گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

بهزاد مشیری

دانشگاه تهران - دانشکده فنی - گروه مهندسی برق و الکترونیک

حسن باقرزاده

دانشگاه تهران - دانشکده فنی - گروه مهندسی برق و الکترونیک