تحلیل دینامیکی مدلهای مرجع سیستم تعلیق نیمه فعال ( مدل چهار درجه آزادی ) و مقایسه با تعلیق غیرفعال در ورودی های استاندارد جاده

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,525

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME16_373

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1386

چکیده مقاله:

سیستم تعلیق نیمهفعال بعنوان جایگزینی برای سیستمهای تعلیق غیرفعال جهت بهبود همزمان خوشسواری و خوشفرمانی از طریق تغییر ویژگیهای سیستم تعلیق میباشد . از جمله روشهای کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال، کنترل تطبیقی با استفاده از یک مدل مرجع می باشد . این مدل مرجع بایستی بگونهای انتخاب گردد که اهداف سیستم تعلیق برآورده شود . این مقاله، سه نوع مدل مرجع اسکایهوک ١ ، گراندهوک ٢ و هیبرید ٣ را با استفاده از مدل چهار درجه آزادی نیمخودرو مورد تحلیلهای فرکانسی و حالت گذرا قرار میدهد . بررسی پاسخ این مدلها و مقایسه با پاسخ سیستم تعلیق غیرفعال نشان میدهد که مدل مرجع اسکایهوک در خوشسواری خودرو بهترین پاسخها را ارائه میدهد . چنانچه پایداری نیز در کنار خوشسواری حائز اهمیت باشد مدل هیبرید بعنوان مناسبترین گزینه از میان مدلهای مرجع انتخاب میگردد .

کلیدواژه ها:

اسکایهوک ، چهار درجه آزادی ، گراندهوک ، مدلهای مرجع نیمه فعال ، هیبرید

نویسندگان

علی شمسی

دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی سهند

نقدعلی چوپانی

استادیار گروه مکانیک – دانشگاه صنعتی سهند