اثر سیاست های پولی دولت بر استراتژی های بازرگانی پخش دارو در ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 659

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_204

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی اثر سیاست های پولی دولت بر استراتژی های بازرگانی پخش دارو در ایران می باشد .روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و از بعد هدف کاربردی و از نوع روش نیز پیمایشی می باشد. جامعه آماری ایرن تحقیق را کلیه تولید کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکنندگان دارو بوده است از آنجاییکه ایران جامعه نامحدود بوده است بنابراین از طریق فریول کوکرا تعداد نمونه انتخاب یی شود. روش نمونه گیری بر این مبنا تصادفی می باشد . .با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه به دست آمده ( توجه به نامحدود بود جامعه آماری)حاکی از آن است که باید نمونه آماری را 382 نفر تعیین نماییم .برای بیان توصیفی داده ها از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای آماری و شاخص های عددی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش استنبا طی استفاده مینماییم .نتایج بیانگر این موضوع بوده که سیاست های پولی دولت اثرری معنیددار برر استراتژی های بازرگانی دارو در ایران دارد.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا. (1381). "اقتصادسنجی کاربردی (رویکرد ...
 • _ نوفرستی، محمد (1378). " ریشه واحد و همجمعی در ...
 • _ تاری، تح الله و نسرین ارضر؛ " بررسی نقش ... [مقاله ژورنالی]
 • _ تقوی، مهدی، صنیع دانش، علیرضا (1375) " علل افزایش ...
 • _ جعفری صمیمی، احمد، (1384) "اقتصاد بخش عمومی "، انتشارات ...
 • _ خلعتبری، فیروزه، (1371) _ برسی علل بزرگ شدن دولت ...
 • _ سامتی، مرتضی (1372)؛ اندازه مطلوب فعالیت های دولت در ...
 • _ عرب مازار، علی اکبر و محمد کارکن (1372)، "بررسی ...
 • _ ج هانگرد، اسفندیار و فر هادی. علی، 1381، واکنش ...
 • _ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378، نقش دولت ...
 • _ کاسیرر، ارنست؛ ترجمه نجف دریابندری؛ (1362)، تهران : انتشارات ...
 • _ ابنشتاین، ویلیام و ادوین فاگلمان؛ مکاتب سیاسی معاصر: نقد ...
 • _ قدیری اصلی، باقر؛ (1364)، سیر اندیشه اقتصادی؛ تهران : ...
 • _ اتوارت، مایکل؛ کینز و پس از کینز؛ ترجمه عبدالرحمن ...
 • _ ندن، محمد حسین و مسعود درخشان؛ (1365)، تاریخ عقاید ...
 • _ ژید، شارل و شارل ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه ...
 • _ ژید شارل و شارل ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه ...
 • _ موسکا، وئتانو و گاسترن بوتو؛ تاریخ عقاید و مکتبهای ...
 • _ دادگر یدالله (1380). مروری بر ادبیات نقش و جایگاه ...
 • _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران (1382 : منطقی ...
 • _ میلر و رائو (1371) " اقتصاد سنجی کاربردی "، ...
 • _ محمدی میرزا (1369) "ارزیابی تاثیر هزینه های دلت بر ...
 • _ معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی " ...
 • _ تقوی، محمدی و نخجوانی، سید احمد". بیرون راندن بخش ...
 • _ لجویی، رقیه (1381). روند بهره وری نیروی انسانی در ...
 • . Diamond, j, (1989), Government expenditure and economic growth, An ...
 • . Miler, S. H. , and F. S, Russek. (2003). ...
 • . Ram, Rate, (1986), Government size and economic growth, a ...
 • . Folster. S, Henrekson. M (2000), "Growth Effects of Governmet ...
 • _ Grimes. A (2003), "Economic Growth and the Size and ...
 • , Vedder, R. K. and L. Gallaway (1998), Goverment Size ...
 • , Abizadeh Sohrab and yosefi Mahmood, (1988), " growth of ...
 • , Barro, R(1992), "Human Capital and Economic Growth in Polities ...
 • _ Barro, R(1990); "Government Spending in a Simple model of ...
 • , Quang. dao. minh, (1 9 9 5), "Determinants of ...
 • . Floster S. and M. Hensekson (2000); "Growth Effects of ...
 • . Blanchard, O. and R. Perotti (1999); "An Empirical C ...
 • Spending and Economic Governmentء _ Josaphat P.kweka and Oliver Morrisey ...
 • . Engle, R. F. and Grainger, C. W. J. (1987), ...
 • نمایش کامل مراجع