بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش شرکت:بر اساس تئوری چرخه عمر شرکتها

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 650

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_197

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

مفهوم سرمایه یکی از غنی ترین چهارچوبهای تبینی در ملاحظات اقتصادی و مدیریتی معاصر است. این مقوله طی دهه های اخیر دستخوش تحولاتی گردیده است که بواسطه آن شاهد ظهور نظریه های جدید سرمایه سازمانی، فکری و انسانی میباشیم. با وجود نظریات جدید سرمایه و تفاوت نگرشها در این زمینه، مفهوم سرمایه به معنی بازدهی مورد انتظار همچنان ماهیت خود را حفظ نموده است. از طرفی؛ در اقتصاد جهانی امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است.هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت با درنظر داشتن مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها میباشد. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 108 شرکت در دوره زمانی 1392- 1385 می باشد، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل بوده که با بهرهگیری از نرم افزار Eviews انجام شده است. یافتههای تحقیق حاضر حاکی از آن است که سرمایه فکری شرکت ها رابطه معکوس و معنیداری با ارزش آنها داشته و با افزایش میزان سرمایه فکری شرکت ها از ارزش آن ها کاسته میشود. علاوه بر این نتایج بدست آمده مؤید آن است که تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت ها در دوره های مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد و این تفاوت در میان دوره های رشد و بلوغ عمر شرکت ها و همچنین دوره های رشد و افول شرکت ها نمود پیدامی کند.

نویسندگان

مهرزاد مینویی

استادیار-دکتری مالی و حسابداری

مریم بهره بر

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-گرایش مالی،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • انواری رستمی، علی‌اصغر، تهرانی، رضا و سراجی، حسن. (1383)، بررسی ...
 • نواری رستمی، علی‌اصغر و سراجی، حسن. (1384)، سنجش سرمایه فکری ...
 • ایران نژاد پاریزی، مدی. (1378)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ...
 • ایزدی‌نیا، ناصر. (1382)، ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از روش‌های ...
 • پورحیدری، امید، سلیمانی، غلامرضا و صفاجو، محسن. (1384)، بررسی میزان ...
 • دلاور، علی، 1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم ...
 • رسائیان، امیر و اصغری، عفر. (1386)، بررسی رابطه بین معیارهای ...
 • ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی. (1388)، روش‌های اندازه‌گیری و گزارشگری ...
 • سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، اه. (1386). روشهای ...
 • سکاران، اوما، (138)، روش تحقیق در مدیریت، تجمه‌ی محمد صائبی ...
 • سینایی، حسنعلی و محمودی، ادریس. (1384)، بررسی تاثیر خبر تجزیه ...
 • فقیهی، ابوالحسن و فیضی، طاهره (1385)، سرمایه فکری، ریکردی نو ...
 • قلیچ لی، هروز و مشبکی، اصغر. (1385). نقش سرمایه اجتماعی ...
 • محمودآبادی، حمید و بایزیدی، (1387)، مایسه قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی ...
 • مهدوی، غلامحسین و رستگاری، نجمه. (1386) محتوای اطلاعاتی ارزش ازوده ...
 • نوروش، ایرج و دریابیگی، سعید، 1382)، مقایسه ارزش افزوده اقتصادی ...
 • نوروش، ایرج و مشایخی، بیتا. (1383)، محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش ...
 • نیکومرام، هاشم، رهنمادی رودپشتی، فریدون و هیبتی، فشاد. (1385)، مبانی ...
 • Andersen R. & McLean . (20 _ 0), Accounting for ...
 • Andreas. B & Weibenberer, C., (2003), Is Market Value-Based Residual ...
 • Ashton, R. H., (20 05), Intellectual Capital and Value Creation: ...
 • Bacidore, J. M., J. A. Boquist, Milbourn, T.T. and Thakor, ...
 • Bao, B and Bao, D. (1998), Usefullnes of Value Added ...
 • Bhattacharyya, A. K. And Phani, B.V (1999), Economic Value Added-A ...
 • Biddle, G.C., Bowen, R.M. & Wallace, J.S., (1998), Evidene on ...
 • Biddle, G.C., Brown, R. M. & Wallace. J. S. (1999), ...
 • Blair, M.M. and Wallman, S.M.H. (20 01), Unseen Wealt. Report ...
 • Bontis, N. (2001), Assessing Knowledge Assets: A Review of the ...
 • Bose, R. (20 04), Knowledge management metrics, Industrial Management & ...
 • Abdo lmohammadi, M.J. (2005), "Intellectual capital disclosure and market capitalization, ...
 • Andreou, A.N., Green, A. And Stankosky, M. (2007), A framework ...
 • Andriessen, D. (20 04), Making Sense of Intellectual Capital: Designing ...
 • Appuhami, B.A. Ranjith (2007). The Impact of Intellectual Capital on ...
 • Ashton, R.H. (2005), Intellectual capital and value creation: a review, ...
 • Barney, J. -B. (1991), Firm resources and sustainabe competitive advantage, ...
 • Beaver, W.H. (1998), Financial Reporting: An Accounting Revolution, Prentice-Hal International, ...
 • Bontis, N. (1999), Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: ...
 • Bose, R. (20 04), Knowledge management metrics, Industrial Management & ...
 • Bounfour, A. (2003), the IC-dVAL approach, jourmal of intellectual capital, ...
 • Bouteiller, C. 20 02. The Evaluation of Intangibles: Advocating for ...
 • Brooking, A. (1996), intellectual capital: core assets for third millennium ...
 • Brooking, A. (1997), the management of intellectual capital, Long range ...
 • Canibano, L., Garcia-Ayuso, _ And Sanchez, . (2000), Accounting for ...
 • Cazavan-Jeny, A. (2004), Le ratio market-to-book et la reconnaissance des ...
 • Chan, Kin Hang (2009). Impact ofIntellectual capital on organizational performance, ...
 • Chang, Shu-Lien (20 07). Valuing Intellectual Capital and Firms' performance, ...
 • Chen, M. -C., Cheng, S. -J. And Hwang, Y. (20 ...
 • Choong, K.K. (20 08), Intellectual capital: definitions, categorization and reporting ...
 • Daum, J.H. (20 02), Intangible Assets and Value Creation, Wiley, ...
 • Donaldson, T. And Preston, L.E. (1995), The stakeholder theory of ...
 • Edvinsson, L. (1997), Developing intellectual capital at Skandia, Long Range ...
 • Edvinsson, L. And Malone, M (1997), Intellectual Capital: Realizing your ...
 • Feltham, G.A. and Ohlson, J.A (1996), Uncertainty resolution and the ...
 • Firer, S., & Willims, S. M. (2003). Intellectual Capital and ...
 • Foss, N. And Knudsen, T. (2003). The resource-basd tangle: towards ...
 • Feeman, R.E. and Reed, D.L. (1983), Stockholders and Stakeholders: a ...
 • Gu, F. And Lev, B. (20 03), Intangible assets: measurement, ...
 • Guthrie, J., Petty, R. And Johanson, _ (2001), Sunrise in ...
 • Guthrie, J., Petty, R., Uongvanich, K. And Ricceri, F. (20 ...
 • Kaplan, R. and Norton, D. 1992. The Balanced S core ...
 • Kiong Ting, Irene Wei and Hooi Lean, Hooi (2009). Intellectual ...
 • Kristandl, G. And Bontis, N. (2007), The impact of voluntary ...
 • Lee, K. And Witteoosuijn, A.V., (1998), Human capital, soical capital, ...
 • Leliaert, P., W. Candries, and R. Tilman, (2003), Identifying and ...
 • Lev, B. (20 _ Intangibles: Manaement, Measurement, and Reporting, the ...
 • Levy, F. (20 09), a simulated approach to valuing knowledge ...
 • Liu, Day-Yang and Tseng, Kuo-An, Yen, Szu-Wei (2009). The incrementl ...
 • Lynn, B. (1998), Intellectual capital, CMA Magazine, Vol. 72 No. ...
 • Marr, B., Schiuma, G., Neely, A. (2004), Intellectual capital0defining key ...
 • Meek, G.K. and Gray, S.J. (1998), The value added statement: ...
 • Mouritsen, J., Buh, P.N. and Marr, B. (20 04), Reporting ...
 • Nahapiet, J. And Ghoshal, S. (1998), Social capital, intellectual capital, ...
 • Nakamura, L. I. (20 _ 1), What is the US ...
 • Nonaka, I., Reinmoller, P. And Toyama, R. (2001). Integraed informational ...
 • Ohlson, J.A. (1995), Earnings, equity book values, and dividends in ...
 • Orens, Raf and Aerts, Walter and Lybaert, Nadine (2009). Intellectual ...
 • Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the ...
 • Peteraf, M. A. And Barney, J. B. (2003). Umraveling the ...
 • Peteraf, M.A. (1993), The cormerstones of competitive advantage: d resource ...
 • Priem, R. L. And Butler, J. E. (2001). Is the ...
 • Public, A. (1998). Measuring the performance of intellectual potential in ...
 • Pulic, A. (2004), Intellectual capital-does it create Or destroy value?, ...
 • Rastogi, P.N. (2003), The nature and role ofIC- rethinking the ...
 • Reed, K.K., Lubatkin, M. And Strinivasan, N. (2006), Proposing and ...
 • Riahi-Belkaoui, _ (2003). Intellectual capital and firm performance of US ...
 • Roos, G., Pike, S. And Fernstorm, L. (2005), Managing intellectual ...
 • Roos, J. and Roos, G. (1997), Measuring your company's intellectual ...
 • Roos, J., Roos, G., Edvinsson, L. And Dragonetti, N.C. (1997), ...
 • Rylander, A., Jacobsen, K., Roos, G. (20 _ 0), Towards ...
 • Shook, Shane D. (2002). Analyst and investment broker attidtude of ...
 • Skinner, D.J. (20 08), Accounting for intangibles- a critical review ...
 • Stewart, T.A. (1998), Intellectual Capital- The New Welath of Organizationas, ...
 • Stewart, T.A. (20 02), The case against knowledge management, Business ...
 • Sullivan, P.H. (1998), Profiting from Intellectul Capital, Extracting Value from ...
 • Sullivan, P.H. (200 0), Value.Driven Intellectual Capital: How to Convert ...
 • Sveiby, K.E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring ...
 • Swart, J. (20 06), Intellectual capital: disentangling an enigmatic concept, ...
 • Than, H.P., Plowman, D. And Hancock, P. (2007), Intellectual capital ...
 • Wang, Jui-Chi (20 08), Investigating market value and intellectual capital ...
 • Wernerfelt, B. (1984), A resource-based view of the firm, Strategic ...
 • Winter, S.G. (1987), Knowledge and competence as strategic assets, in ...
 • Wu, Anne. 2005. The Integration between Balanced Scorecard and Intellectul ...
 • Youndt, M. A., Subramaniam, M. And Snell, S.A. (2004). Intellectual ...
 • Zeghal, D. (20 _ 0), New assets for the new ...
 • Zeghal, D. And Maaloul A (20 1 0), Analysing value ...
 • Zhou KZ, et al, (2008). Market orientation, competitive advantage, and ...
 • نمایش کامل مراجع