بررسی حوادث جاده ای منجر به فوت در استان کرمانشاه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,589

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_28

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی حوادث جاده ای منجر به فوت در استان کرمانشاه، بصورت توصیفی مقطعی انجام شد . اطلاعات موردنظر با استفاده از چک لیست و از پرونده های موجود در مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه (سالهای ١٣٨٢ و ١٣٨٣ ) استخراج گردید . نتایج مطالعه حاکی از این بود که ٣٠٩ نفر در سال ١٣٨٢ و ٦٨٦ نفر نیز در سال ١٣٨٣ ، در اثر حادثه اتومبیل جان خود را از دست دادند . سن این افراد در هنگام فوت 20/9±38/07 (در س ال ١٣٨٢ ) و 21/49±39/78 (در سال ١٣٨٣ ) بود. مه مترین علت نهایی فوت، وارد شدن ضربه به سر تشخیص داده شده بود که 76/7 درصد موارد در سال ١٣٨٣ و 74/8 درصد موارد در سال ١٣٨٢ در اثر همین علت جان خود را از دست داده بودند بیشترین موارد مربوط به اتومبیل های سواری بود . اکثریت موارد در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند .بیشترین موارد مرگ مربوط به عابرین پیاده بود. اکثریت موارد در حوادث برو نشهری اتفاق افتاده بود.

کلیدواژه ها:

حوادث جاد های- موارد منجر به فوت – کرمانشاه

نویسندگان

اکبر برزگر

کارشناس ارشد بهداشت حرف های وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

حسن صادقی

کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

نادیا چابک سوار

کارشناس شیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه