تاثیر استفاده از حمل و نقل ریلی بر روی کاهش سوانح شهری و جاده ای

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,780

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_13

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

استفاده از خطوط ر یلی درو ن شهری در حمل بارها یی که بین انبا رها و دپوها ی شهر ی جاب هجا میشوند و همچنین خطوط برو نشهری در حمل بارها ی طویل، به میزان قابل توجهی سوانح ناشی از تردد خودروها ی سنگین را کاهش میدهند . دراین مقاله پس از بررسی مختصر بر روی میزان سوانح در سیست مهای مختلف حمل و نقل ، چند را هکار متفاوت، جهت کاهش نسبی ترافیک و سوا نح با استفاده از خطوط ر یلی شهری و برو نشهری ارایه شدهاست و مهمترین نکته این است که برای اجرا ی این رو شها ن یازی به سرما یه گذاری و ا یجاد خطوط جد ید نمیباشد. در رو ش های ارا یه شده در این مقاله، سعی شده است با انتقال بارها ی غ رمتعارف به خطوط ر یلی موجود از میزان ترافیک ناشی از حمل بار و سوانح ناشی از آ نها جلوگیری گردد.

کلیدواژه ها:

واگن حمل خودرو- ترافیک - LRV -EMU – Cargo Tram

نویسندگان

محسن عباسی

لیسانس برق- الکترونیک، مدیر امور پروپزالهای فروش- شرکت واگن پارس

فرناز سلطانی

لیسانس مکانیک- جامدات، کارشناس تحقیقات- شرکت واگن پارس

سمیرا پورطهماسب

لیسانس برق- الکترونیک، کارشناس برق- شرکت واگن پارس