اثرسرریزهای تحقیق و توسعه بربهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 523

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-5-17_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

تحقیق و توسعه به عنوان مهمترین روش پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری صنایع تولیدی تلقی شده است هدف پژوهش حاضرارزیابی اثرسرریزهای تحقیق و توسعه ازطریق واردات بربهره وری کل عوامل تولید زیربخشهای صنایع کارخانه ای بااستفاده ازروش GMM دومرحله ای دردوره زمانی 1387-1379 است بدین منظور ازاطلاعات اماری سطح صنایع کارخانه ای ایران و انباشت تحقیق و توسعه صنایع داخلی و خارجی و واردات 15شریک تجاری ایران در19 کد ISIC دورقمی استفاده شده است نتایج حاکی ازآن است که اثرمتقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی اثرمتقابل واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و اثرانباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بربهره وری کل صنایع کارخانه ای داشته اند به طوریکه هزینه های تحقیق و توسعه داخلی درطی دوره مورد بررسی نتوانسته است تاثیر چشمگیری را بررشد بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران اعمال نماید

کلیدواژه ها:

سرریزتحقیق وتوسعه /سرمایه انسانی /بهره وری کل عوامل تولید /صنایع کارخانه ای /روش GMM

نویسندگان

غلامرضا زمانیان

استادیارگروه اقتصاددانشگاه سیستان وبلوچستان

محمدحسن فطرس

استادگروه اقتصاددانشگاه بوعلی سینا نویسنده مسئول

الهام رضائی

دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی دانشکده اقتصادسیستان وبلوچستان