کاربرد روشهای چند ضابطه ای در ارزیابی و بهبود ایمنی حمل و نقل جاده ای

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,640

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_09

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

در این پژوهش اطلاعاتی مرتبط با تصادفات حمل و نقل جاد های در سطح ملی برای نوزده کشور آسیایی و اقیانوسیه از منابع بی نالمللی استخراج گردید. پس از تحلیلهای آماری اولیه متغیرهای بانک اطلاعاتی ایجاد شده، متغیرها در ساخت شاخص های تصادفات و ایمنی مورد استفاده قرار گرفت. برای ارزیابی ایمنی حمل و نقل جاده ای از تحلیل پوشش داده ها استفاده شد. با وجود ترکیب های مختلف از نظر ساختار مدل های پوشش داده ها و انتخاب ورود یها و خروج یها، در نهایت روش هایی انتخاب شد که معطوف به خروجی ها هستند. برای سا لهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴ تحلی لهای مختلفی در حالتهای مقیاس متغیر و مقیاس ثابت صورت گرفت. در دوره ۱۵ ساله انتخاب شده، تغییرات شاخص های تصادفات و ایمنی و نتایج تحلیل پوشش داده ها برای اکثریت کشورها دور از حالت های ایده آل نسبی بوده و دغدغه های مختلفی از ایمنی جاده را در سطح ملی منعکس ساخت.

کلیدواژه ها:

تصادفات ملی جاد های ، ارزیابی چند ضابط های ، تحلیل پوشش داده ها

نویسندگان

منوچهر وزیری

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف