هزینه های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بررشداقتصادی کشورهای منتخب دربلندمدت: رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی BMA

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 622

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-3-10_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشداقتصادی پایدارمی رسانند به عنون یکی ازدغدغه های اصلی بسیاری ازمحققین درتحقیقاتشان محسوب میشود دراین راستا انواع هزینه های بهداشتی درزمره ی عواملی هستند که مطالعات زیادی برتاثیر غیرقابل اغماض آنها بررشد اقتصادی کشورها صحه گذاشته اند این مقاله بااتخاذ رویکرد اقتصادسنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی BMA اثراین دسته ازمتغیرها را بررشداقتصادی بلندمدت گروهی ازکشورهای درحال توسعه بررسی مینماید شواهدحاصله گویایی آن است که هزینههای بهداشتی عمومی به گونه ای مثبت و هزینه های بهداشتی خصوصی به گونه ای منفی بررشد اقتصادی کشورهای مورد نظر دربلندمدت اثر میگذارند درضمن سرانه تعداد تخت بیمارستانی هم میتواند بطریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه ازکشورها را دربلندمدت تحت تاثیر خود قراردهد

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی/نسبت هزینه های بهداشتی عمومی /نسبت هزینه های بهداشتی خصوصی /میانگین گیری مدل بیزینی BMA

نویسندگان

فتح اله تاری

دانشیاراقتصاددانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مسئول

محمد شیریجیان

کارشناس ارشداقتصاددانشگاه تهران

محسن مهرآرا

دانشیاردانشکده اقتصاددانشگاه تهران

حسین امیری

مدرس دانشگاه علوم اقتصادی ودانشجوی دکتری اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی