تاثیرپدیده ی نفرین منابع برتوسعه مالی و رشداقتصادی درقالب الگوی پانل پویا

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 628

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-3-10_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

دراین مقاله به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی دررشد اقتصادی و متقابلا تاثیر رشد اقتصادی برتوسعه یافتگی مالی در36کشورنفتی و غیرنفتی درحال توسعه و توسعه یافته طی سالهای 1982-2011 پرداخته ایم روش تجربی ما مبتنی برداده های تابلویی متشکل ازمیانگین های پنج ساله بوده که بااستفاده ازتخمین پانل پویا ازطریق روش گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی صورت گرفته است نتایج براوردها نشان میدهد که توسعه مالی نقش تعیین کننده ای درتحت تاثیر قراردادن کارایی سرمایه گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می کند که البته توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیرنفتی متفاوت است نتیجه مهم دیگر این است که سطوح بالای سرمایه گذاریدرکشورهای نفتی کیفیت پایین تری داشته است ازاین رو به نظر می رسد دراین کشورها سرمایه گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست مگراینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافته ای باشد که ازسرمایه گذاری درطرح های با بازده پایین ممانعت بعمل اورد علاوه براین ملاحظه شد که تاثیرمثبت درامد سرانه برتوسعه یافتگی مالی درکشورهای نفتی کوچکتر است و دراین کشورها نرخ ارز حقیقی نیز برتوسعه مالی اثرگذار است

کلیدواژه ها:

رشداقتصادی /توسعه مالی /سرمایه گذاری /نفرین منابع /تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته

نویسندگان

زیور اسدی

کارشناس ارشداقتصاددانشگاه علامه طباطبایی

جاوید بهرامی

استادیارو عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی

رضا طالبلو

استادیارو عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی