اثرنامتقارن نرخ ارز ونوسان آن برصادرات غیرنفتی آن

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-2-7_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

این مقاله فرضیه اثرنامتقارن نرخ ارزو ریسک نوسانات آن برصادرات غیرنفتی ایران را ازمون می کند منظور ازاثرنامتقارن اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن درطول دوره های ترقی و افت برصادرات می باشد برای ازمون این فرضیه ابتدا بااستفاده ازیک الگوی کارچ نمایی نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس معادله صادرات غیرنفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 براورد شده است براساس نتایج بدست آمده اثرنرخ ارزبرصادرات غیرنفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد همچنین اثرنوسانات نرخ ارز برصادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثرنامتقارن ریسک نرخ ارز برصادرات غیرنفتی ایران نیز تایید میگردد که این میتواند ناشی ازاحساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتارپوششی آنان باشد براساس نتایج مطالعه حاضر سیاستگذاران اقتصادی بایستی درزمان افت نرخ ارز متفاوت ازهنگامی که نرخ ارزترقی می یابد رفتارکنند تابتوانند اثرات منفی ناشی ازنوسانات را به حداقل برسانند

کلیدواژه ها:

اثرنامتقارن /ریسک نرخ ارز /صادرات غیرنفتی /ایران گارچ نمایی

نویسندگان

سعید راسخی

دانشیاروعضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بابلسر گروه اقتصاد

میلاد شهرازی

کارشناس ارشدعلوم اقتصادی دانشگاه مازندران بابلسرگروه اقتصاد

محمدرضا عبداللهی

کارشناس ارشدعلوم اقتصادی دانشگاه مازندران بابلسر گروه اقتصاد