نقش استانداردها در طراحی و ایمنی خودرو

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,276

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_04

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

برای بررسی دقیق موضوع ایمنی خودرو، لازم است تا محورهای حصول ایمنی خودرو مورد توجه قرار گیرد.ایمنی خودرو توسط سه محور ، تدوین و تصویب استانداردهای مناسب و کارآمد ، اعمال و جار یسازی استاندارده ای مصوب در مراحل طراحی و ساخت ، تداوم رعایت الزامات استاندارد در تولید انبوه (COP)(انطباق محصول)، حاصل میگردد.با توجه به تعریف فوق محورهای تامین ایمنی باید دارای ویژگی های ، نخست این که مشخصات الزام ی و فراگیر استانداردهای ایمن ی باید به نحو ی کار آمد و کاف ی تدوین، تبیین و تصویب گردد، دوم اینکه مشخصات مذکور به درستی و با دقت , در طراح ی و ساخت نمون ه های اولیه محصول تأمین گردد ، سوم اینکه الزامات استاندارد باید در تمامی مراحل تولید انبوه رعایت شود ،باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا عالی نهاری

یسانس مهندسی مکانیک ، مدیر ارزشیابی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندار