شبیه سازی آبخوان لادیز به کمک مدل عددی MODFLOW

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,676

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSI26_222

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1386

چکیده مقاله:

دشت لادیز با ارتفاع متوسط 1194 متر از سطح دریا، یکی از دشت های مستعد کشارزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد که در فاصله ی 80 کیلومتری جنوب شرق زاهدان، نزدیک مرز ایران و پاکستان قرار گرفته است. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدروژئولوژی ، بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان و پیش بینی سطح آب زیرزمینی در آینده، یک مدل عددی بر اساس روش تفاضل محدود (Finite Difference) به کمک نرم افزارVisual MODFLOW Premium 4.2 تهیه شده است. اطلاعات مربوط به منابع آب دشت ، لاگ چاه های اکتشافی، آزمایشات پمپاژ و داده های پیزومتری نیز استفاده شده است. به علت نوسانات کم تراز اب زیرزمینی در دی ماه 1382، این ماه به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت. از بهمن ماه 1382 تا دی ماه 1383 نیز، مدل در شرایط ناپایدار واسنجی شد. سپس آنالیز حساسیت و صحت سنجی(برای دورهی یک ساله از بهمن ماه 1383 تا دی ماه 1384) در این شبیه سازی، اعمال گردید نتایج رضایت بخشی بدست آمد. پس از شبیه سازی مدل، پیش بینی سطح اب سفره برای 2 سال آبی آینده (1387-1386 و 1388-1387) انجام شد که ادامه ی روند افتت در سطح ایستایی دشت را شنان می دهد.

نویسندگان

مهدی سالاری

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی اژدری مقدم

استادیار و عضو هیئتا علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان