بررسی اثر آسپرژیلوس نایجر(Aspergillus niger) بر تغییرات آنزیم های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KMSU01_085

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثرات پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر(Aspergillusniger) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه ماهی در مجموع با 180 قطعه ماهی یا میانگین وزنی (±خطای استاندارد) 0/08± 28/74 گرم به مدت 8 هفته انجام شد. تیمارهای اول، دوم و سوم به ترتیب با جیره های غذایی حاوی 107×1، 107×2 و 107×3 سلول در گرم غذا و شاهد یا جیره پایه بدون پروبیوتیک تغذیه شدند. خونگیری از ساقه دمی 36 عدد ماهی به ظاهر سالم در انتهای دوره پرورش به عمل آمد و نتایج با استفاده از آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از این آزمایش حاکی از کاهش معنی دار انزیم های آلانین آمینوترانسفراز(ALT) و آلکالین قسفاتاز(ALP) در تیمارهای تغذیه شده با قارچ پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر در مقایسه با گروه شاهد بود(p<0/05) یا این وجود در میزان آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و لاکتات دهیدروژناز(LDH) اختلاف معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد مشاهده نشد(p>0/05) نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن قارچ پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر به میزان 107×3 سلول در گرم غذا، اثرات مثبتی بربرخی از آنزیم های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان دارد.

کلیدواژه ها:

آسپرژیلوس نایجر ، آنزیم های سرم خون ، پروبیوتیک قارچی ، قزل آلای رنگین کمان ،

نویسندگان

احمد حسن پور فتاحی

کارشناسی ارشد گروه شیلات،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان

حجت الله جعفریان

دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیمی، ع.1385.تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی‌پروری، انتشارات جهاد ...
 • عمادی، ح. 1383. تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا و آزاد. ...
 • Akrami, R., ghelichi, A., Ahmadifar, E. 2011. Effect of dietary ...
 • Banaee, M., Mirvaghefi, A.R., Mojazi Amiri, B., Rafiee, Gh.R. 2008. ...
 • Bhattacharya, H., Xiao, Q., Lun, L. 2008. Toxicity studies _ ...
 • Brunt, .J., Newaj-Fyzul, A., Austin, B. 2007. The development of ...
 • Chang C.I.W., Liu W.Y. 2002. Anevaluatio of two bacterial strains, ...
 • Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals. Journal of ...
 • Rehulka, J. 2002. Aeromonas causes server skinlesions in Rainbow trout ...
 • Rehulka, J. 2003. Hematological analysis inRainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected ...
 • Saleh, A.A., Eid, Y.Z, Ebeid, T.A., Amber, _ Badawi, N., ...
 • Tannock, G.W. 2001. Molecular assessment of intestinal microflora. Journal of ...
 • Vijayakumar M., Hoseph I., Paulraj R. 2009. Efficancy of fremented ...
 • نمایش کامل مراجع