بررسی عملکرد حرارتی مصالح و فرم اتاق های پنج دری فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی یزد و ارائه پیشنهادات در جهت کاهش مصرف انرژی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,315

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENERGYBON02_005

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی ،بهسازی و اجرای سیستم هتای ستاخ و ستاز بته من تورکاهش هزینه های اقمصادی و اسمفاده حداقل از سیسم های فعال ،جه تأمین آسایش حرارتی برای ساکنان ،به مسئله ای بسیار مهتبدیل شده اس .از طرفی پوسمه ساخممان )جدارهای کدر و نورگذر( به عنوان واسطهء اصلی بین فضای درون و بیرون ،نقشی اساستی در کنمرل شرایط محیطی و تأمین آسایش حرارتی ساکنان ساخممان ایفا می کند .بررسی این امر که مصالح و سیسم ساخ و ساز بته کار برده شده در ساخممان های سنمی اقلی گرم و خشک ایران تا چه حد آسایش حرارتی ساکنان خود را فراه متی کترده انتد و نیتز مصالح و سیسم های ساخ و ساز جدید تا چه حد می توانند سبب بهبود آن شوند ،پرسشی اس که این تحقیق در پی پاست بته آن اس .این تحقیق با اسمفاده از نرم افزار انرژی پلاس ،به محاسبهء بارهای گرمایشی و سرمایشی در یک زون حرارتی مسکونی ستنمی در شهر یزد می پردازد و مواردی از قبیل تأثیر فرم معماری اقلیمی بتر آستایش حرارتتی ،جتنخ ،تتوام و جترم حرارتتی جتدار ،تأثیر جدارهای نورگذر و اهمی وجود فضاهای کنمرل نشده را بیان می کنند .

کلیدواژه ها:

نرم افزار انرژی پلاس ، بار گرمایشی ، سرمایشی ، آسایش حرارتی ، سیسم های ساخ و ساز ، اقلی گرم و خشکایران ، جرم حرارتی

نویسندگان

طیبه یازرلو

دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :