مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان دختر و پسرساکن مراکز بهزیستی و در خانواده

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 630

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MRHCONF02_163

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی در دو گروه از نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی وساکن در خانواده بود. روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای - پس رویدادی بود. جامعه آماری دربرگیرنده نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی شهر تهران و نوجوانان ساکن در خانواده منطقه 11 و 11 شهر تهران در سال 1131 بود . نمونه آماری تحقیق دربرگیرنده 78 نوجوان ساکن مراکز بهزیستی ، و 101 نوجوان ساکن در خانواده بود روش نمونه گیری در گروه نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی با استفاده ار روش تصادفی یک مرحله ای از بین کلیه مراکز بهزیستی شهر تهران چند مرکز به تصادف انتخاب شد وداخل هر مرکز تعدادی به تصادف انتخاب شدند و روش نمونه گیری نوجوانان ساکن در خانواده به روش تصادفی یک مرحله ای از بین دانش آموزان یک مدرسه دخترانه از منطقه 11 و یک مدرسه پسرانه از منطقه 10 که از نظر منطقه آموزشی شرایط آنان مشابه با شرایط آموزشی دانش آموزان ساکن در بهزیستی بود انتخاب و از هر مدرسه دو کلاس به تصادف انتخاب و در هر کلاس نیز تعدادی به تصادف انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. گروه های نمونه با تکمیل پرسشنامه سنجش دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه کنترل هیجانی گراس وجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج حاکی از ان بود میان سبک های دلبستگی نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی و نوجوانان ساکن در خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد و بین میانگین دو گروه در تمام خرده مقیاسهای دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد به بیان دقیقتر در متغیر نزدیک بودن و وابستگی میانگین نمره های نوجوانان ساکن در خانواد و در متغیر اضطراب 0000 >p میانگین نوجوانان ساکن در مراکز بهزیستی به طور معنادار بیشتر از گروه دیگر بود. همچنین نتایج که بین دشواری در کنترل هیجانات نیز در دو گروه تفاوت معناداری وجوددارد، در متغیر ارزیابی مجدد میانگین گروه نوجوانان ساکن در خانواده بیشتر از گروه بهزیستی و در متغیر سرکوبی میانگین گروه بهزیستی بزرگتر از گروه نوجوانان ساکن در خانواده است.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Austin L , Mental Heeds of gowth in foster car ...
 • CROSS , J. J, & John, o.p.(20 03) Individual differences ...
 • Clark, S _ A, &Fridman, m. (1 987).child development : ...
 • Carlston, E. A., & Sroufe, L. A. (1995). Contribution of ...
 • Cooper, M. L., Frone, M. R., Russel, M., & Muder, ...
 • Fegot, B.I.(1 995)parenting boys and girls .UNM .H .bornsteinc .Handbook ...
 • Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation ...
 • Handsen RL, Mawjee FL, Barton K, Metcalf M _ , ...
 • Hazan, C. , &shaver, P(1 987romantic love conceptualized an attachment ...
 • Kaplane AR, Kiran R .Athachment style in relation to family ...
 • Kools S _ Kennedy C. Focter child health and development: ...
 • Lesliel K , Harburt M S, Landsverk J , Rolls ...
 • Landers G M , Zhou M , Comparing the health ...
 • Larsson , I .& Svedin . C.G.(2002) , teacher and ...
 • Macleain, K.(20 03). The impact of in stitutionalizing _ child ...
 • M ottakhypoor.y. Amiri, P , PadyabM, etal. Adolescent mental health ...
 • Minuchin.s.(1 9 74), familiesand family therapy , Campidge.MA: science and ...
 • Nimann , s. & Weiss , S , (2012) factors ...
 • Newcomp, M. D. (1995). Identifying high-risk youth. Prevalence and patterns ...
 • Newcomp, M. D., & Richardson, M. A. (2000). Substance use ...
 • Sheeber, L. Hopes albert, A.(2001). Family support and conflict prospective ...
 • Sadat Hosini F, Khayyr m.[Survey the role teacher in Mathemati ...
 • Sadock Bj .Sadock V A. Kaplan and sadocks synopsis of ...
 • Shamloo S.mental health. 13 thed. Tehran: roshd press 1999. ...
 • Sunny Hyucksun Shin , Children and Youth Services Review, Volume ...
 • Sweeney M T , Hazel P , The mental health ...
 • Tan , T , Marfo , K , & Derdick ...
 • Wong DL, Hockenberry M, Wilson D, Winkelstin M, Schwarts P. ...
 • Sotoodeh H .Social pathology. Tehran: Avoi- _ noor press, 1999. ...
 • نمایش کامل مراجع