تجزیه و تحلیل بنیادی هوش معنوی و وفاداری سازمانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 642

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCFIN04_078

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

هوش معنوی به عنوان عاملی اثر گذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طیسال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. هوش معنوی، توانایی بکارگیری وبروز منابع، ارزش ها و کیفیت های معنوی است؛ به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش راارتقا دهد که این موضوع برای کارکنان یک سازمان نیز صادق است. از سوی دیگر، وفاداریسازمانی به معنای میزان تعهدی است که فرد به سازمان داشته و موجب بالا رفتن اثر بخشی وتضمینی بر کیفیت ارائه تولید و خدمات است. لذا این پژوهش با هدف تحلیلی- همبستگی ، ابتدامفهوم هوش معنوی و وفاداری را تبیین و سپس با استفاده از روش تحلیل کانونی به تحلیل وبررسی رابطه هوش معنوی و وفاداری می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کارمندان دستگاه هایاجرایی شهر رفسنجان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعیین نمونهپرداخته شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده است. نتایج حاکی از یافته ها بیانگرارتباط مثبت و معنادار هوش معنوی و وفاداری به میزان 69 % می باشد.

نویسندگان

حمید تابلی

دانشیار دانشگاه پیام نور ،بخش مدیریت دولتی

علی ترک زاده مهدی آباد

دانشجوی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

سمیه حاجی پورداوران

دانشجوی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • الهی، شعبان و حیدری، بهمن. (1384). مدیریت ارتباط با مشتری، ...
 • کدخدا، محمد و جهانی، حوریه. (1389). " منطق پذیری هوش ...
 • ویلیام وست. (1387). روان درمانی و معنویت، ترجمه شهریار شهیدی ...
 • A study of nurses spiritual intelligence :" A 4ه 42- ...
 • Amram , joseph yosi. (2005). _ Intelligence IQ: the contribution ...
 • Amram, joseph yosi. (2009):" the contribution of emotional & spiritual ...
 • Ali A, AL-Kazemi A (2007). Islamic work ethic in kuwait ...
 • Chance, P. (1986). Thinking in the classroom : A survey ...
 • Crichton. Jerome C. (2008), "A Qualitative study of spiritual Intelligence ...
 • Dwyer.F.R.and Schurr, P.H.and Oh, S.(1 9 8 7) , "Developing ...
 • Dimitrades Z. (2006) ."costommer satisfaction, loyalty and commitment in service ...
 • Dyck, M. J. (1 989).cognitive therapy and iogotherapy : contrasting ...
 • Emmons RA. (2000). Is spirituality and intelligence? Motivation, cognition and ...
 • Gardner, H.(1999). Intelligence reframed: Multiple intelligence _ for the new ...
 • Golparvar, M. oreizie HR. people's attitude toward private school in ...
 • Garo, M.L. (2006).The impact of christion fundamentali _ an adolescent ...
 • Henning. Thurau, T, Gwinner, K & Gremler, D.D. (2002). understanding ...
 • Helgesen, O, & Nesset, E. (2007). images _ satisfaction and ...
 • Krause, N. (2003) .Religious meaning and subjective well-being in late ...
 • Koenig, H , G. Mccullough, M, & Larson, D.B.(2000). Hand ...
 • King .D. B. (2008) .Rethinking claims of spiritual intelligence :A ...
 • Meddin , J.B.(1998). Dimensions of spiritual meaning and well-being in ...
 • Menon , S. (2005). What is Indian psychology: transcendence in ...
 • Meyer , J. P, & Allen , N. J .(1991). ...
 • Moorman, C. Zaltman , G. &. Deshpande:R .(1 9 92) ...
 • Nasel DD (2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence ...
 • Oxford universiy press.(200 1).oxford dictionary of current English (3" ed). ...
 • Pascul , L. J.(1990). Reflections on life-span intelligence , consciousnes ...
 • Rechheld .F. (1993). Loyalty- based management. Harvard business Reviw.7 1(2):64-73. ...
 • Salancik. G. (1 993) .commitment and the control of organizational ...
 • Santos, S. (2006), what is spiritual intelligence? How it benefits ...
 • Samadi. p. (2009). spiritual intelligence. Journal of educational India. 2:99-1 ...
 • Sohrabi. F.(2008). fundamental of spiritual intelligence . journal of mental ...
 • Salso, R. L, Maclin, M.K, & Maclin, O.H.(Eds) .(2005). cognitive ...
 • Scriven , M, &. Paul, R.(1992). Critical thinking defined. Handout ...
 • Smith- Pickard, P. (2006). Merleau- ponty's husserlion heresy [Abstract]. Existential ...
 • Smith, S, S. (2004). Exploring the interaction of emotional intelligence ...
 • Tart, C.T.(1975). States of consciousnes [electronic version].New York: E. P. ...
 • Vaughan . F. (2004). what is spiritual intelligence ? journal ...
 • Wink , P.& Dillon, M.(2002). Spiritual development acros the adult ...
 • Wikipedia, " Editing spiritual intelligence" ...
 • Wong, P.T.P. (1989). Personal meaning and successfl aging. Canadian psychology ...
 • Zohar, D, & Marshall, I.(2000). SQ: spiritual intelligence, the ultimate ...
 • نمایش کامل مراجع