تاثیر عوامل محیطی بر صنعت فولاد کشور ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,298

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCISI01_055

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394

چکیده مقاله:

همه کسب و کارها خواسته یا ناخواسته با عوامل محیطی خود در ارتباط می باشند و تحت تاثیر آنها قرار دارند. این عوامل محیطی سبب سازرشد و پیشرفت و یا رکود و افت اقتصادی واحد کسب وکار مربوطه می گردد. هیچ کسب و کاری در خلاء فعالیت نمی کند و به طور دائم بامحیط پیرامون خود در حال تعامل می باشد. لذا بررسی و تحلیل عوامل محیطی هر کسب و کاری باعث یافتن نقاط ضعف و قوت سیستم میگردد که پس از شناسایی این نقاط، مدیریت با برنامه ریزی صحیح باید در راه کاهش ضعفهای سیستم و تقویت نقاط قوت آن گام بردارد تابه بهبود عملکرد سیستم دست یابد. هم اکنون الگوهای متفاوتی به بررسی روند تحلیل محیط پیرامون یک کسب و کار می پردازند که از جمله آنها می توان به مدلهای SWOT, PESTLE, BSC, Portfolio Analysis, Stakeholder Analysis, Market Research, The Ansoff matrix, Porter’s Five Force Model, Benchmarking اشاره نمود که هم اکنون در تحلیل صنایع از مدلهای PESTLE, Benchmarking, SWOT استفاده بسیاری می گردد.هدف از این مقاله، بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر صنعت فولاد با استفاده از ابزار PESTLE می باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورتمطالعات میدانی با روش پرسشنامهمی باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که ارزیابی و تحلیلمحیط در صنعت فولاد، کمک شایانی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف و در نتیجه بهبود عملکرد و ارتقاء رتبه کشور در سطح بین الملل دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رویا اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشدکارآفرینی، فناوری، دانشگاه تهران