ارزیابی هماهنگی حفاظت سیستم توزیع درحضور منابع فتوولتائیک و ارائه راهکار جهت رفع تداخل حفاظتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 671

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPDC20_068

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر توجه زیادی به استفاده از واحدهای تولید پراکنده درسطح شبکه های توزیع گردیده که ظهور و نصب منابعتولید پراکنده در داخل این شبکه ها، چالش جدیدی در نگهداری و حفاظت شبکه ایجاد نموده است. این مشکلات به مشخصات شبکهو نوع منابع تولید پراکنده بستگی دارد و در اکثر مواقع برای جلوگیری از آن باید حفاظت شبکه به کلی تغییر کند. در این پایاننامه ارتباط منابع تولید پراکنده فتوولتائیک با شبکه بالا دست و پایین دست خود و همچنین فیدر جانبی بررسی و نحوه محاسبه واجرای تنظیمات حفاظتی و چالش های آنها، مورد بحث قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه منابع تولید پراکنده فتوولتائیک دارای جریاناتصال کوتاه کمتر از 2 برابر جریان نامی می باشند بررسی این مورد که مقدار مشارکت حداکثر جریان تزریقی این منابع در شرایطبهره برداری مختلف می تواند بر حفاظت و هماهنگی حفاظتی شبکه تاثیر گذار باشد یا خیر، در دستور العمل های جامع مورد ارزیابیقرار می گیرد. همچنین با شبیه سازی چالش های حفاظتی ایجاد شده توسط حضور منابع فتوولتائیک و مقایسه نتایج آن با دیگر منابعتولید پراکنده، ارزیابی حفاظتی نتیجه گیری خواهد گردید. حالت هایی که به ازای آنها رله های اضافه جریان نمی توانند عمل کنند و یااینکه در صورت عملکرد، باعث از بین رفتن هماهنگی رله های اصلی و پشتیبان می شوند، تعیین میگردد. شبیه سازی های حالت هایمذکور در نرم افزار سیمولینک MATLAB انجام خواهد گرفت.

نویسندگان

حسن کریمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

رحمن دشتی

دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، بوشهر، ایران