بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی بر میزان خلاقیت و خودبازبینی مدیران مدارس دخترانه مقطع راهنمایی استان گیلان در سال 93-94

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_578

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی بر میزان خودبازبینی و خلاقیت مدیران مدارس دخترانه مقطع راهنمایی شهر رشت می باشد.شاخص های بکار رفته برای اندازه گیری ذهنیت فلسفی عبارتند از:جامعیت،تعمق و انعطاف پذیری است و سوال های تحقیق با در نظر گرفتن این ابعاد سه گانه و خلاقیت و خودبازبینی مدیران و با توجه به متغیرهایی همچون سن،مدرک تحصیلی رشته تحصیلی وسابقه خدمت مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری شامل 253 نفر از مدیران مدارس دخترانه استان گیلان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 011 مدیر انتخاب گردید.برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه خلاقیت،ذهنیت فلسفی و خودبازبینی استفاده شد.ضریب پایایی با استفاده از فرمول کرونباخ 01 ٪برای پرسش نامه ذهنیت فلسفی و 00 ٪برای پرسش نامه خودبازبینی و 47 ٪برای پرسش نامه خلاقیت می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی فراوانی،انحراف معیار،درصد،میانگین و آمار استباطی رگرسیون چند متغییری، ضریب همبستگی،واریانس یکطرفه،آزمون مستقل صورت گرفت.با توجه به سطح معناداری 10 /می توان با اطمینان 99 ٪پذیرفت که بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت و خودبازبینی مدیران مقطع راهنمایی رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خلاقیت مدیران رابطه دیده می شود

نویسندگان

مهسا پورصادقی

کارشناس ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • هاشمی، سید اعظم(1372):بررسی تاثیر ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران بر چگونگی ...
 • صمد آقایی، جلیل(1380):تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی، چاپ اول، ...
 • فرهنگ، قدرت الله، (1377)بررسی عوامل موثر بر خلاقیت مدیران شرکت ...
 • میرکمالی، سید ممد(1379):رهبری و مدیریت آموزشی، چاپ شم، تهران، انتشارات ...
 • زکی، محمدعلی(377 1)بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران، دانش مدیریت، ...
 • اسحاقیان، (1372)بررسی میزان حاکمیت ابعاد روح فلسفی مدیران آموزش متوسطه ...
 • هاشمی، ف.(383 1)بررسی ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران متوسطه ...
 • اسمیت، ف.(1382)ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی.مترجم محمدرضا بهرنگی، نشر تندر ...
 • بندلی زاده، نادر(1376): تاثیر ذهنیت فلسفی بر کار آیی مدیران ...
 • Ford, samA.(1998).factor leading to innovation: astudy of managers perspective about ...
 • Kaiser, M. (1986). Management. New York: McGraw Hill book company ...
 • Luthans, F . (1992) _ organizational behavior . New York: ...
 • Ford, S. A. (1998). Factor leadind to Innovation: astudy of ...
 • Michael , J .H. (1991). Problem solving in business and ...
 • Webster dictionary of the English language. (2003) .New Y ork. ...
 • Prior, J.(1994).Gower handbook of training and development .New York. Robbins, ...
 • Amabile, Teres a.M _ (1995). The social psychology of creativity.New ...
 • Smith, P .(1965)what is philosophy education? U.S .A.Mcmillan. Webster dictionary ...
 • نمایش کامل مراجع