بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی آموزگاران دبستانهای استثنایی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_319

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی آموزگاران دبستانهای استثنایی شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی 92-91 بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعهی آماری پژوهش را کلیه آموزگاران دبستانهای استثنایی شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی 29-1391 تشکیل دادهاند که تعداد آنها 05 نفر بوده است؛ با مراجعه به جدول کرجسی – مورگان تعداد 64 نفر با روش قرعهکشی به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری این تحقیق، از پرسشنامهی رضایت شغلیJDI تدوین شده توسط اسمیت، کندال و هالین 1242 ، استفاده شده است ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ0/9175 محاسبه شد. دادههای بدست آمده بوسیلهی نرمافزار آماریSPSS با استفاده از آمارههای توصیفی و آزمونهای استنباطی فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمونt یک گروهی، آزمون رتبهای فریدمن و آزمون مقایسهای ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان رضایت آموزگاران از عامل شغل بالاتر از حد متوسط است؛ میزان رضایت آنها از عامل مدیرمدرسه در حد زیاد و از عامل همکار در حد بالای متوسط تا زیاد، از عامل فرصتهای ارتقاء در حد متوسط است و از عامل حقوق و مزایا پایینتر از حد متوسط است.

نویسندگان

زهرا شیرزادیان

سازمان آموزش و پرورش

نیلوفر کوگانی

سازمان آموزش و پرورش

فریبا بابایی

سازمان آموزش و پرورش

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیمی‌قوام، صغری، رابطه بین تاب‌آوری و رضایت‌مندی شغلی در میان ...
 • ارشدی، نسرین، 1369، طراحی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض ...
 • ازکمپ، استوارت، روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه‌ی فرهاد ماهر، 1370، مشهد، ...
 • برقی، اسماعیل، 1375، بررسی میزان و عوامل موثر در رضایتمندی ...
 • بهزادی، ساره، 1387، بررسی رابطه‌ی شادکامی با رضایت شغلی کارمندان ...
 • پورصیاد، ذکریا، 1375، بررسی رابطه‌ی بین رضایت شغلی معلمان و ...
 • حیدری، مهسا، 1387، بررسی رابطه‌ی بین فرسودگی شغلی و رضایت ...
 • دیویس، کیت و نیواستورم، جان _ 1985، رفتار سازمانی در ...
 • رابینز، استیفن پی، 1996، رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، ...
 • رسالت‌پور، مریم، 1373، رابطه‌ی _ مدیریت مدیران با رضایت شغلی ...
 • ساعدی، مریم، گرجی، محمدباقر، بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی ...
 • سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1387، روش‌های ...
 • فلاح‌مهنه، تورج و اسدیان، محمد، بررسی عوامل موثر بر رضایت ...
 • قربانی، علی، 1385، رابطه‌ی رضایت شغلی کارکنان با رضایت شغلی ...
 • گری، پی. لانگ تایم، (؟)، انگیزش شغلی ؛ تاریخچه، نظریه، ...
 • مرادی، نعمت اله، 1372، بررسی رابطه‌ی برخی عوامل با رضایت ...
 • مشهدی، حسنعلی و عریضی، حمیدرضا و ملک‌پور، مختار، مقایسه میزان ...
 • مقیمی، محمد، 1377، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، نشر ...
 • منجمد، زهرا و همکاران، بررسی میزان رضایت شغلی گروه پرستاری ...
 • میرزابیگی، غضنفر و همکاران، رضایت شغلی پرستاران ایران، مجله دانشکده ...
 • هاپاک، رابرت، 1935، اطلاعات شغلی در راهنمائی حرفه‌ای و امور ...
 • هومن، حیدرعلی، 1381، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس رضایت شغلی، ...
 • یاوریان، رویا، صمدی، حمید، بررسی میزان رضایت شغلی و عزت ...
 • یزدی، سیده منور، جعفری، صدیقه، 1389، اثر تعاملی بین ابعاد ...
 • Falkenburg Karin , Schyns Birgit , Work satisfaction, organizational commitment ...
 • نمایش کامل مراجع