بررسی دلایل کاهش صادرات فرش دستباف بر اشتغال زایی و سرمایه گذاری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,091

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_124

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی رابطه بین دلایل کاهش صادرات فرش دستباف بر اشتغال زایی و سرمایه گذاری پرداخته است.متغیرهای مورد بررسی شامل: کیفیت فرش دستباف ، نداشتن بازار هدف مشخص و وجود کشور های رقیب می باشد.جامعه آماری این پژوهش 18500 نفر فعال شناسایی شده صنعت فرش دستباف استان لرستان می باشند که 377 نفر ازآنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمونکولموگروف اسمیرنف نرمال بودن متغیرها را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه و آزموندوجمله ای نشان داد که بین کیفیت فرش دستباف ، نداشتن بازار هدف مشخص و وجود کشور های رقیب و اشتغال زاییو سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه نشان می دهد کهدلایل کاهش صادرات فرش بر اشتغال زایی و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. بنابراین می توان گفت که بین شاخص هایدلایل کاهش صادرات فرش و اشتغال زایی و سرمایه گذاری رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کاهش صادرات فرش دستباف ، اشتغال زایی ، سرمایه گذاری ، جدول مورگان

نویسندگان

احمد نصیری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

محمدرضا دارایی

دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران - ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • قصات _ _ ودیبهشت 1394 مهلت 9وسال عقالمت _ ...
  • :http ://www. netiran. com/h idocs/clipp in gs/Deconomy9 70 800xxDeo2 .html ...
  • Britanica, Encycl opaedia , unit ed states of America, 2002 ...
  • نمایش کامل مراجع