مقایسه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند دوره ی ابتدایی ناحیه ی یک شهرستان کرمانشاه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 776

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_014

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند دوره ی ابتداییناحیه ی یک کرمانشاه اجرا شد. آزمودنی های پژوهش شامل 200 دانش آموز دوره ی ابتدایی بود که به روشنمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع مقایسه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل دو پرسشنامه ی محقق ساخته ی سنجش پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی دانش آموزان بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که؛ بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مدارس هوشمند تفاوت معنی داری وجود دارد، اما این تفاوتبین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مدارس هوشمند و غیرهوشمند معنی دار نبود. همچنین بینپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند به تفکیک پایه ی تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده، سطحتحصیلات مادران آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

پیشرفت تحصیلی ، مدارس هوشمند ، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ، وضعیت اقتصادی

نویسندگان

امیر مرادی

دانشجوی دوره ی دکتری فلسفه ی تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اخوان، مهناز؛ دوست محمدی، مهدیه (1389). پیمایشی در مورد وضعیت ...
 • اندرسون، تری؛ الومی، فتی (1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا ...
 • جعفری حاجتی، ام کلثوم (1385). ارزیابی طرح مدرسه‌ی هوشمند در ...
 • ذوفن، شهناز (1385 . کاربرد فناوری های جدید در آموزش. ...
 • زمانی، عشرت، قصاب پو، بیتا، جبل عاملی، جلال (1389). بررسی ...
 • سبزی، رضا؛ مهدی زاده، حسین؛ اسلام پناه، مریم (1389) بررسی ...
 • سند راهبردی مدارس هوشمند (1384). جهاد دانشگاهی صنعتی شریف. ...
 • سیف، علی اکبر (1388). روان شناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات ...
 • صادقی مقدم، محمدرضا؛ محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سید بابک ...
 • گریسون، دی؛ اندرسون، تری (1383). یادگیری الکترونیکی در قرن 21. ...
 • نقشه‌ی راه مدارس هوشمند (1389). آموزش و پرورش شهر تهران. ...
 • هنری ماسن، پاول و همکاران (1377). رشد و شخصیت کودک. ...
 • قمت یوگژاوی خ _ 7رد‌یبهشت 1394 ...
 • قمت یوگژاوی خ _ 7رد‌یبهشت 1394 ...
 • Mohammad Zaini M Zain، Hanafi Atan & Rozhan M Idrus. ...
 • Puteh، M & Vicziany، A.M. (2004). How smart are Malaysia's ...
 • Omidinia Siavash (2009) Development of ICT strategic plan for smart ...
 • Baylor.L. & Ritchie, D. (2002). What Factors Facilitate Teacher Skill, ...
 • Tileston, Donna walker (2004). WWhat Every Teacher Should Know About ...
 • Yildirm, S (2007). Current utilization of ICT in Turkish basic ...
 • Hew, K. F. & Brush, T. (2007). integration Technology in ...
 • Albirini, A. (2006). Teacher's attitudes to ward information and communication ...
 • Al- Zaidiyeen, N, Lai Mei, L, Soon Fook, F. (2010). ...
 • Zamani. B. E. (2010). Challenges for using ICT in secondary ...
 • نمایش کامل مراجع