استفاده ازانرژی باد درمساعد کردن محیط زندگی نمونه موردی: بافت تاریخی شهربوشهر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 651

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ETEC04_287

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

اصلی ترین اهداف طراحی عناصرمعماری سنتی و شکل گیری کلیت بافت بوشهر هدایت حدکاثر جریان باد به درون فضا و امکان استفاده ازکوران دوطرفه هوا جلوگیری ازتابش مستقیم آفتاب و دوری ازرطوبت می باشد دستاوردهای این مقاله شامل معرفی بافت تاریخی شهربوشهر و عوامل تاثیر گذاری درهدایت جریان باد و نحوه بهره گیری ازانرژی و پتانسیل نسیم ها و بادهای اقلیمی جهت ایج ادشرایط مساعد درگستره بافت تاریخی شهربوشهر است این نوشتار بصورت تحلیلی و پژوهشی ارایه شد هاست و درنهایت به صورت بررسیهای میدانی و تحلیلهای صورت گرفته به ارایه نتاجی می پردازد نتایج حاصل حاکی ازاین است که تقویت و هدایت انرژی باد دربافت تاریخی و عمارت های اقلیم گرم و مرطوب بوشهر باتوجه به ویژگیهای کلی فضای معماری ازمهمترین اصول درطراحی فضای شهری است و هدایت آن بگونه ای اتفاق افتاده است که محیطی مطبوع و مساعدی برای زندگی انسانی فراهم آورد

نویسندگان

فرزانه اسپرغم

مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایران

جلیل شاعری

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایران

زهرا میگلی نژاد

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -مکارتی، بتل، باد خان _ ملاحظا تکا لبد یبادد رسا ...
 • -مور، فولر، سیستمها یکنترلمحیطزیست ...
 • واتسوندانلد، لبکنت، طرا حیاقلیمی _ _ صولنظریوا جراییکاربردانرژید رسا ختما ...
 • رازجویان، محمود، آسا یشد رپنا هباد _ نتشا را تدا ...
 • ریاضی، جمشید، اتلافحرا رتومیعاند رسا ختمانهایمتداول، مرکزتحقیقاتسا ختمانومسکن، تهران، 1 ...
 • ریاضی، جمشید، حسیناسلامی، عملکرد عا یقکا ریحرا رتید رسا ختمانوبهینهسازیآن، ...
 • طاهباز، منصوره، خورشیدوجهتگیریسا ختمان، دفترفنیآموزشیپژو هشید _ نشکدهمعما ریوشهرسا زیدا ...
 • طاهباز، منصوره، تاثیرکجبا را نبرنما یسا ختما ن، نشریهصفهشماره 8 ...
 • -طاهباز، منصوره، طرا حیسا یهد رفضا یبا ز، مجلههنرها یزیبا، ...
 • _ 1- طاهباز، منصوره، روشتحلیلاما رهوا شنا سیبرا یطراحیمعماریهمسا زبا ...
 • ذاکری، علی، اسپرغم، فرزانه، چهارلنگی، محمد، شاعری، جلیل، بررسی تعامل ...
 • توانا، ضیاء، محمد حسن، محله و بافت و ساختار آن ...
 • جبار نیا و همکاران، طرح تفصیلی بافت کهن بوشهر، مسکن ...
 • معماریان، حسین، آشنا _ یرمسکونیا یران، گونهشنا سید رونگرا، جا ...
 • کانون پژواک و وبنیا ایران‌شناسی بوشهر، بوشهر قدیم در آیینه ...
 • مرکز اسناد وآرشیو بنیاد ایران‌شناسی واحد بوشهر -17 ...
 • آلاگونولو، آد ریانو، مهریا _ محمد _ ربوبی، مصطفی، فلامکی، ...
 • اعتصام، ایرج طراحیمسکندربافتقد یمشهری، مجلههنرها یزیبا _ د وره 1377، ...
 • حمیدی، سید جعفر، استانزیبا یبوشهر، _ نتشا را تبوشهر، بوشهر، ...
 • رنجبر، حسانوپورجعفر، محمد رضا وخلیجی، کیوا ن _ خلاقیت‌هایطرا حیاقلیمیمتناسببا ...
 • پیرنیا، محمدکریم، آشناییبامعماریا سلامیا یرا ن _ سروشدانش _ تهرا ...
 • حائریمازندرانی، محمد رضا _ خانه، فرهنگ، طبیعت _ مرکزمطا لعا ...
 • عبدالحسینی، جواد، سازگارکردنطرا حیخانهها یمسکونیتبریزو باکوبا فر هنگو _ قلیمبومی، ...
 • Emmanuel, M. Rohinton .2005. An Urban Approach to Climate Sensitive ...
 • . Chandler, T.J. 1976. Urban Climatology and Its relevance To ...
 • _ Davenport, A.G. 1960. Wind Load o Structures. Technical Paper. ...
 • _ Georgii, H.W.1970.The effect of air pollution on urban climates. ...
 • _ Givoni, Baruch .1994 Urban Design for Hot Humid Regions. ...
 • _ Givoni, Baruch .2003. Urban Design and Climate In Time-Saver ...
 • . Oke, T.R. 1979. The distance Between Canopy and Boundary- ...
 • نمایش کامل مراجع