بررسی رابطه هوش هیجانی با نگرش های فرهنگی سازمانی (کارکنان دانشگاه دولتی ایلام)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 672

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA01_078

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفی (هیجانی) با نگرش های فرهنگی سازمانی است تحقیق از جهت هدف،کاربردی و از نظرماهی توصیفی و از نظر روش پیمایشی می باشد جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه دولتیایلام است که جمعیتی بالغ بر 180 (صد و هشتاد) نفر دارد نمونه گیری در این تحقیق به روش تصادفی ساده است و تعداد نمونه بااستفاده از جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران برابر با 124 نفر می باشد نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق spss 21 وlisrel 9.1 می باشد در این تحقیق یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزیی شکل گرفت که ارتباط بین هوش هیجانی (اعتماد به نفس-قابل اعتماد بودن و خویشتن داری- هم دلی و اگاهی سازمانی- مدییت تعارض و رهبری به عنوان کار گروهی) با نگرش های فرهنگی سازمانی مورد بررسی قرا گرفت که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند و میزان این ارتباطات به ترتیب ابتدا برای فرضیهکلی و بعد فرضیات جزیی 0.53، 0.48، 0.32، 0.21، 0.58 می باشد از یافته های بالا می توان این چنین استنیاط کرد که هر چه افرادنگرش فرهنگی درون سازمانی قوی تری داشته باشند و به فرهنگ درون سازمان با دید و نگرش مثب نگاه کنند این افراد هوشهیجانی بیشتری را نیز درون سازمان به کار خواهند بست و به عبارتی افرادی که درون سازمان از هوش هیجانی بیشتری برخوردارهستند به فرهنگ درون سازمانی نگرش مثبت تری دارند.

کلیدواژه ها:

هوش عاطفی نگرش های فرهنگی سازمانی درون سازمان نگرش مثبت

نویسندگان

محمدحسین عسکری نیا

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه ایلام

احسان نامدار جویمی

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Mayer DJ, Salovey P. what is emotional intlligence: InP.Salovey, & ...
 • Bar-on, R.The emotional quotient inventory(E-Q -I) : Technical manual ...
 • .Toronto Canada: Multi Health Systems _ Inc, 1997. ...
 • Mayer JD, Salovey P, Caruso DR, ...
 • Sitarenios G. Emotional intelligence as a _ t an dardintelligenc ...
 • Saarni C. Issues of cultural meaning fullness in emotional development. ...
 • Goleman, D. Leader ship that gets results. Harvard Business Review ...
 • Mount G, Sala F, Druskt V. Linking Emotional Intelligence and ...
 • Robbins S. organizational behavior, _ Prentice hall, Inc 2002. ...
 • Abraham, R. Negative affectivity: moderator or confound in emotional dissonal ...
 • Dear born K. Studies in EI redefine _ approach to ...
 • Kevin, E, F; Robert, P.T; & Penelope, C.P. Emotional intelligence ...
 • Stead, M. Career change - emotional intelligence for knowledge workers, ...
 • Brown, I.M. Emotional intelligence ...
 • important to business success. American city business business journals inc, ...
 • Barrick, M.R & Mout , M.R. The big five personality ...
 • Barsade, S; Gibson, D.E. Group emotion: A view from the ...
 • Sosik, J, J; & Megerian, L, E. ...
 • Understanding leader emotional intelligence and performance. Group & organization management, ...
 • Stein, S; & Book, H. The EQ edge. New York. ...
 • Mokhtari Pur M, Siadat SA, Amiri S. The relationship of ...
 • Smircich L. concepts of culture and organizational analysis Administratie ...
 • science Quarterly. Management Journal 1938, 35: 1036-1056. ...
 • Andriopoulos C. Determinants of ...
 • organizational creativity: a literature review. Management Dec 2001, 39 (10): ...
 • Martins, E, C. Blanche, F. Building organizational culture that stimulates ...
 • Journal of innovation Management, 2003, 6(1): 64-74. ...
 • Weinhua, N. Individual and environment influences on Chinese student creativity ...
 • Ahmadi SAA, Mobaraki H, Daraei MR, Salamzadeh Y Analyzing the ...
 • personnel's creativity in the ministry of health and medical education. ...
 • Zamini S, Hosseini Nasab D, Zamini S, Zarei P. The ...
 • organizational culture and job satisfaction and job burnout among the ...
 • Samouei R. S tandardizati _ Emotional intelligence Questionnaire. Sina Research ...
 • _ armohammad an MH, Dehghan ...
 • Baghbadrani A, Tabibi SJ. Organizational culture in health systems. 1 ...
 • Moshabaki A, Kh.Shojaei V. The ...
 • Relationship of Emotional Intelligence _ Managers and Organization Climate with ...
 • نمایش کامل مراجع