بررسی حذف رنگ آزوAcid Red 18 از محیط های آبی توسط جلبک قهوه ای سارگاسوم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 944

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HESD04_004

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

مقدمه: حذف رنگ از پسآبهای خروجی، یک معضل اساسی وغالبا مشکل، نیازمند روشهای پیشرفته است رنگهاترکیبات آروماتیک با ساختاری پایدار وپیچیده هستند. در صورت عدم حذف از منابع آبی وپسآب ها و ورود به محیط زیست اثرات سویی بر جای می گذارد. هدف از این تحقیق حذف رنگ آزو قرمز اسیدی 18از محیط های آبی توسط جلبک قهوه ای سارگوسوم می باشد.مواد وروش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت.متغیرهای مختلفی از جمله غلظت، مقدارجاذب ،pH، زمان تماس، ایزوترم واکنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بهینه زمان حذف این رنگ در مدت زمان 60 دقیقه وبیشترین ظرفیت جذب در6: pHحاصل گردید.با افزایش زمان تماس ومقدار جاذب و غلضت اولیه رنگ، راندمان حذف افزایش، و با افزایش pH راندمان حذف کاهش یافت. ثابت تعادل از هردو نوع ایزوترم لانگمیر وفرندلیچ پیروی می کند ولی با ایزوترم فرندلیچ سازگار تر بود به علت ضریب همبستگی بالاتر(998/0R2:) بحث نتیجه گیری کلی: با توجه توانایی خوب جلبک سارگاسوم در حذف رنگ مورد نظر ونیز ارزان ودردسترس بودن آن، می تواند به عنوان یک جاذب موثردر حذف رنگ در صنایع تولید ومصرف کننده مواد رنگی مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

ابراهیم مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب)دانشگاه آزاد هرمزگان،بندرعباس-ایران

محمدعلی ززولی

دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ومرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری - ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آیتی، ب.، گنجی دوست _ دلنواز، ».، 1389، کاربرد راکتورهای ...
 • رسگار، قلیزاده، ع.، 1392، بررسی جذب رنگ آزو از محلول ...
 • ساقی، ح، آبادی، »، 1391، بررسی کارآیی روش بیوجذب درجذب ...
 • سمرقندی، یزدی، .نوری، .، ضرا بی، م _ 1 139، ...
 • شیرزاد، .شکوهی، ر، 1390جذب رنگ اسید بلو113ازمحیطهای آبی با استفاده ...
 • محمودی، ن.1390، بررسی ایزوترم و سینتیک رنگبری پساب رنگی نساجی ...
 • مهدی یار.دهقان‌غ.، 392 1، رنگزدایی آبهای آلوده به Blue 53 ...
 • ندافی، ک، سعیدی، ر.، نبی زاده _ 1383، بیوجذب سرب ...
 • Bruno.p, livia.k.s. 2013, Acid Orange 7 Dye Biosorption by salvinianatans ...
 • Gholizadeh, A .Kermani, M. Gholami , M. 2013, Removal Effi ...
 • Haj ira, T.Sultan, M. 2008, Removal of basic dye methylene ...
 • Kumar, R, Gupta, R. 2009, Removal of malachite green dye ...
 • Rathinam .A, Jonnalagadda , 2006, "Removal of basic yellow dye ...
 • Ruangs omboom. _ Biosorption of basic dye, malachite green by ...
 • Rubin .E, Rodriguez. P, 2005, Removal of Methylene Blue from ...
 • Saifulazhar, S, Ghaniey, A, 2005, Dye Removal from Aqueous Solution ...
 • Sivamani, S.Parvathi, C, 2009, Removal of malachite green from its ...
 • Young Kim, T. Jun Min, B, 2008 , Separation Characteristics ...
 • Yousefi.N , Fatehizadeh.A, 201 3, TheEfficincy of modified wheat brad ...
 • نمایش کامل مراجع