تغییرات تراکم و تنوع پلانکتون گیاهی از ساحل به دریادر آبهای ایرانی دریای عمان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 913

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_145

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

این تحقیق در آبهای ایرانی دریای عمان )از تنگه هرمز تا پسابندر در سال ۱۳٨٨ در طی دو فصل پیش مونسون و پس مونسون انجام گردید.نمونه برادری از ۳2 ایستگاه ۱2 ایستگاه خط ساحلی، ۱2 ایستگاه میانه و ۱2 ایستگاه دور از ساحل( بعمل آمد.در طی پیش مونسون ۱۵2 گونه مشاهده شد که شامل ۵6 گونه از باسیلاریو فیسه ها، ٨٧ گونه از دینوفیسه ها، ۴ گونه سیانوفیسه، 0 گونه دیکتیوکو فیسه و ۱ گونه سیلیکوفلاژله. در پس مونسون ۱۳٩ گونه که شامل 6۵ گونه باسیلاریوفیسه، 6٩ گونه دینوفیسه، 0 گوه سیانوفیسه، 0 گونه و دیکتیوکوفیسه و ۱ گونه سیلیکوفلاژله رویت گردید. تنوع گونه ای از ساحل به دور از ساحل دریا افزایش ولی تراکم کاهش نشان داد.نتایج ANOSIM تفاوت در ترکیب گونه ای از ساحل به دریا را 2/ بخوبی مشخص نمود ۱٩۳ R= . بر اساس شاخص Bray-Curtis درصد شباهت گونه ای در خط دور ساحل و میانی در سطح 66,2٧ % و ٧۱,۵۴ % به ترتیب در پیش و پس مونسون بدست آمد.ایستگاههای واقع در خط ساحلی اختلاف معنی داری از لحاظ تراکم و تنوع گونه ای با ایستگاههای دور از ساحل نشان دادند، بطوریکه در کلاستر خوشه ای خط ساحلی در یک خوشه مجزا قرار گرفت. Chaetoceros dichaeta, Chaetoceros didmyus, Nitzschia seriata, Leptocylindrus danicus Lioloma elongatum, Cochlodinium polykrikoides, Prorocentrum gracile, Prorocrntrum blizeanum Phormidium sp. نسبت به مابقی گونه ها از تراکم و پراکنش بالاتری برخوردار بودند. شاخص شانن (H′) از خط ساحلی به دور از ساحل افزایش نشان داد) ۱,۱0 ۱,60 و 0,۵۳ 0,٨٩ در پیش و پس مونسون( و بخوبی بازگو کننده افزایش آلودگی در خط ساحلی نسبت به خط دور از ساحل است.

نویسندگان

فرشته سراجی

ایران، هرمزگان، بندرعباس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بخش اکولوژی

ون مزنا ون عمر

مالزی، پینانگ، دانشگاه یو اس ام، دانشکده علوم دریایی

محمود ابراهیمی

ایران، هرمزگان، بندرعباس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بخش اکولوژی

کاظم جوکار

ایران، هرمزگان، بندرعباس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بخش اکولوژی