بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان ارومیه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 901

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMACONF01_029

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه متغیرهای کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی دبیران زن مدارس متوسطه دخترانه ناحیه یک شهرستان ارومیه انجام گرفته است . روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع همبستگی- پیمایشی می باشد . برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق از چارچوب نظری «والتون » استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دبیران زن مدارس متوسطه دخترانه ناحیه یک شهرستان ارومیه به تعداد886نفر می باشد ، که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه دبیران 374 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از تعداد 20 مدرسه انتخاب شدند . این تحقیق دارای 1 فرضیه اصلی و 18 فرضیه فرعی می باشد . در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه تعهد سازمانی مودای ، استیرز وپورتر استفاده شده است . اعتبار پرسشنامه ها نیز از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آلفای کروبناخ محاسبه شده است که مقدار آن به ترتیب 98% و99% می باشد . فرضیه های این پژوهش با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی اسیپرمن مورد تحلیل قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی تحقیق حاکی از آن بوده که بین متغیرکیفیت زندگی کاری و متغیر تعهد سازمانی دبیران زن مدارس متوسطه دخترانه ناحیه یک شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین از تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی تحقیق چنین استنباط شد که بین متغیرهای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، ایجاد امنیت شغلی ، قدرشناسی از کار و متغیرهای تعهد مستمر و تعهد هنجاری و تعهد عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای ایجاد فرصت پیشرفت ، بهبود شرایط محیط کار و متغیرهای تعهد مستمر و تعهد عاطفی رابطه مثبت و بین متغیر نوع شغل و متغیرهای تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه منفی و با تعهد عاطفی رابطه مثبت وجود دارد. و بین متغیرهای ایجاد فرصت پیشرفت و بهبود شرایط محیط کار و متغیر تعهد هنجاری رابطه منفی وجود دارد. کلمات کلیدی : کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی ، مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی ، مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

نویسندگان

سمیه شاه حسینی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

میرمحمد سیدعباس زاده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • . کریم زاده، م، (1387)، تعهد سازمانی و مدیریت، نشریه ...
 • بهرام زاده، حسینعلی، سراج، شهرزاد، (1386)، نقش منابع انسانی بر ...
 • . بیچر، ‌جان، راهنمای جامع مدیریت بهره وری، مدیریت بهره ...
 • کوشکی، م، اکبری، ع، _ عرب، م، (1391).کیفیت زندگی کاری ...
 • حاتمی، ح، میر جعفری، ا، _ مجاهدی، س، (1390)رابطه کیفیت ...
 • محبی فر، ر، صفری، ح، جعفری، ح، احدی نژاد، ب، ...
 • _ 1.ناظم، ف، شاکری، غ، و مطلبی، .(1390)بررسی رابطه بین ...
 • 1.ناظم، ف، (1 139)رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی ...
 • ساروقی، احمد (1357)، تعهد سازمانی و رابطه آنان با تمایل ...
 • فرهنگی، علی اکبر، حسین زاده، علی، (1384)، تدبیر، شماره . ...
 • مقیمی، سید محمد، (1380)، سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی، چاپ ...
 • رمزدن، پ، (1380)، یادگیری و رهبری در آموزش عالی، ترجمه ...
 • شکرزاده، ص، (1381)، تعهد در سازمانهای آموزشی، فصلنامه مدیریت در ...
 • واحدی، مجید (1379) . بررسی میزان تعهد شغلی معلمان مدارس ...
 • سلیمی، قربان علی ؛گودرزی ؛ اکرم و فدوی، محبوبه سادات ...
 • اسماعیلی، کوروش، (1380)، تعهد سازمانی، مجله تدبیر، شماره 112، صص ...
 • رهنورد فرج الله، رادمنش، (1382)، ایران، تصمیم گیری مشارکتی و ...
 • جزایری، بزاز، پرداختچی، احمد ومحمد حسن، (1386)، تدوین مدل ارزیابی ...
 • دلاور، علی. (1374). «مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم ...
 • بازرگان، عباس و همکاران، (1385)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ...
 • _ Cole- Donaldc, Robson- S, Lemieux - charles, Maguir -Loouise- ...
 • _ Flippo, Edwin B.(1987), Personnel Management , sixth edition , ...
 • _ Lau _ R(2000) Quality of work life and performance- ...
 • . Edwin , F.C(1987).Quality of work life:an exploratory study in ...
 • _ Meyer. J.P. and N.J Allen _ (1991) Athree components ...
 • نمایش کامل مراجع